Valtatie 8

Finland road sign F29-8.svg Finland road sign F28-8.svg
Valtatie 8
Kasitie
Valtatie 8
Valtatie 8
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 626 km
Alkupiste Turku
Reitti Rauma (90 km)
Pori (141 km)
Vaasa (333 km)
Kokkola (454 km)
Päätepiste Liminka (626 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku pääosin kaksikaistainen
Katso myös Valtatie 8 Commonsissa
Infobox OK

Valtatie 8 on Turusta Rauman, Porin, Vaasan ja Kokkolan kautta Oulun eteläpuolelle Liminkaan johtava valtatie. Tien pituus on 626 kilometriä, ja se johtaa viiden maakunnan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan halki. Tie on koko pituudeltaan myös osa E8-tietä, joka jatkuu Limingasta edelleen Norjan Tromssaan.

Vaikka tie seuraileekin Pohjanlahden rannikkoa, näkymiä merelle ei juuri ole. Merelle näkyy kahdessa kohdassa Vaasan koillispuolella tien kulkiessa Vassorfjärdenin ja Oravaisfjärdenin rantaa Kyrönjoen suulla. Myös Kokkolassa Marinkaisten kohdalla voi nähdä meren.

Tie on suurimmalta osaltaan yksiajorataista, kaksikaistaista valtatietä. Turun ja Nousiaisten välillä, vajaan 20 kilometrin matkalla, tie on moottoritietä, samoin Vaasan eteläpuolella on yhteinen moottoritieosuus valtatien 3 ja valtatien 18 kanssa. Lisäksi Vaasan pohjoispuolella sekä Kokkolan kaupungin kohdalla on lyhyet nelikaistaiset osuudet. Tiellä on myös lukuisia ohituskaistateitä, joista suurin osa sijaitsee Nousiaisten ja Porin välisellä tieosuudella.

Vilkkaimmillaan valtatie 8 on Turun ja Porin välillä.[1] Tie kuuluu Turun ja Kokkolan välillä liikenne- ja viestintäministeriön määrittämiin maanteiden pääväyliin sekä Turun ja Oulun välillä yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon.

Reitti

Valtatie 8 kulkee seuraavien maakuntien kautta: Varsinais-SuomiSatakuntaPohjanmaaKeski-PohjanmaaPohjois-Pohjanmaa.

Valtatie 8 kulkee seuraavien kuntien kautta: TurkuRaisioMaskuNousiainenMynämäkiLaitilaMynämäki (uudelleen) – Laitila (uudelleen) – PyhärantaLaitila (uudelleen) – Pyhäranta (uudelleen) – RaumaEurajokiPoriMerikarviaKristiinankaupunkiNärpiöMaalahtiMustasaariVaasaMustasaari (uudelleen) – VöyriUusikaarlepyyPedersören kuntaKruunupyyKokkolaKalajokiPyhäjokiRaaheSiikajokiLumijokiLiminka.

Taloudellinen merkitys

Valtatie 8 on yksi merkittävimpiä, ellei merkittävin, Suomen sisäisistä teistä, joka ei johda Helsinkiin.[2] Tien varrella asuu yli 850 000 asukasta ja sijaitsee noin 400 000 työpaikkaa, neljä yliopistoa, neljä maakuntakeskusta ja seitsemän ammattikorkeakoulukeskusta.[3]lähde? 8-tien satamien välityksellä kuljetetaan lähes puolet Suomen tuonnista ja viennistä ja sen varrella olevan teollisuuden tuotannosta yli puolet menee vientiin. Merkittävä osa Suomen energiasta tuotetaan myös 8-tien varrella.

Historia

Valtatietä 8 Nousiaisissa ennen moottoritien rakentamista.
Valtatie 8 Rauman kohdalla.
Merikarvialla valtatie 8 ylittää Lankosken.
Valtatietä 8 Himangalla.

Turun ja Oulun välinen reitti määriteltiin valtatie 8:ksi vuoden 1938 tienumerointijärjestelmässä, ja tien linjaus on ollut jokseenkin muuttumaton siitä asti. Tie on rakennettu uudelleen koko matkalta vähintään kertaalleen. Nykyreitin ja vuoden 1938 reitin suurimmat poikkeamat ovat tien oikaisu ohi Uudenkaarlepyyn sekä Siikajoen ja Lumijoen kautta kulkeneen reitin korvaaminen Revonlahden kautta kulkevalla reitillä.

Vuonna 2002 eurooppatie E8:n reittiä jatkettiin Torniosta Turkuun, ja koko 8-tie numeroitiin tuolloin myös E8:ksi.

Nelostien moottoritien valmistuttua Oulusta Limingan Haaransillalle asti vuonna 2003 tien 8-numerointi muuttui päättymään tähän noin 25 kilometriä Oulun eteläpuolella sijaitsevaan kiertoliittymään.

Vaasan pohjoispuolella valtatie 8 kulki Sepänkylän taajaman läpi palvellen sekä lyhyt- että pitkämatkaista liikennettä. Tien liikennemäärät olivat tien tasoon nähden suuret ja liikenneturvallisuus huono. Tiehallinto rakensi 7,3 kilometrin pituisen ohitustien nykyisen tien pohjoispuolelle. Uusi tie on kapea nelikaistainen keskikaiteellinen tie, jolla on neljä eritasoliittymää. Hankkeen kustannusarvio oli 37,9 miljoonaa euroa. Uusi tieosuus valmistui syyskuussa 2014.[4][5]

Turku–Pori

Vanhan Turun ja Porin välisen maantien eteläosa Turusta Mynämäkeen kuului Suureen Postitiehen ja pohjoisosa Pohjanlahden rantatiehen. Vuonna 1938 tie liitettiin lähes sellaisenaan osaksi valtatietä 8. Pahimpia mutkia oiottiin autoliikenteen helpottamiseksi. Lisäksi Turun pään sisääntuloväylä Satakunnantie modernisoitiin ja kestopäällystettiin. [6][7][8][9]

Vielä 1950-luvulla maantie Turusta Satakuntaan oli alkupäätään lukuun ottamatta kapea soratie, joka kulki kirkonkylien kautta. Alkuperäinen tieura oli syntynyt hevosliikennettä varten, joten se ei sopinut kovinkaan hyvin autoliikenteen käyttöön. Maantietä alettiin rakentaa uudestaan työllisyystöinä. Yhtenä suurimmista haasteista oli Valkojärven pehmeikön ylittäminen Laitilassa. Porin ja Raision välinen osuus vihittiin käyttöönsä lokakuussa 1961. [6]

Turun Satakunnantie osoittautui autoliikenteen laajentuessa pullonkaulaksi. Tämän johdosta valtatielle ryhdyttiin rakentamaan uutta sisääntuloväylää, joka kulkisi Pitkämäen kautta. Hanke valmistui vuonna 1963, ja tie on järjestyksessään Suomen toiseksi vanhin moottoritie. Tätä nelikaistaista osuutta jatkettiin vuonna 2004 Raision Marjamäkeen saakka. Moottoritietä jatkettiin edelleen Nousiaisiin saakka vuonna 2014 alkaneella tiehankkeella, joka valmistui vuoden 2016 loppupuolella. [6][10][11][12] Näin ollen Turun seudulle sijoittuu valtatien 8 pisin moottoritieosuus, pituudeltaan noin 19 kilometriä.

Joukkoliikenne

Valtatie 8:lla on melko hyvä kaukoliikenteen vuorotarjonta. Turusta Raumalle ajetaan arkisin noin 10-12 vuoroa suuntaansa aamusta iltaan, lauantaisin 8 ja sunnuntaisin 13. Turun ja Porin välillä kulkee suuntaansa arkisin noin 10-12, lauantaisin 8 ja sunnuntaisin 12 vuoroa. Turun ja Vaasan välillä ajetaan vain 2-4 vuoroa päivässä suuntaansa. Vaasan ja Kokkolan välillä on arkisin 6, lauantaisin 2 ja sunnuntaisin 4 vuoroa päivässä suuntaansa. Kokkolan ja Oulun välillä on arkisin 5, lauantaisin 3, ja sunnuntaisin 4 vuoroa päivässä suuntaansa. Koko valtatien 8 pituudelta kulkee molempiin suuntiin vuoden jokaisena päivänä yksi päivä- ja yksi yöpikavuoro Turun ja Oulun välillä.

Elokuusta 2022 alkaen koko valtatien matkalta ajettavia vuoroja tarjoaa Onnibus MEGA, jonka lisäksi vuoroja tarjoavat Turusta Vaasaan Onnibus Flex/Satakunnan Liikenne, Vaasasta Kokkolaan Ingves & Svanbäck, ja Kokkolasta Ouluun Oulaisten Liikenne sekä Pohjolan Matka.

Nähtävyyksiä

Pääartikkeli: Pohjanlahden rantatie
Gnome-searchtool.svg
Tämän artikkelin tai sen osan paikkansapitävyys on kyseenalaistettu. Voit auttaa varmistamaan, että kyseenalaistetut väittämät ovat luotettavasti lähteistettyjä. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla.

Tiehankkeita

Blue calendar icon with dates crossed out.svg
Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty päivitettäväksi, koska sen sisältö on osin vanhentunut.
Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla.
Tarkennus: Valmistuivatko Turku–Pori-hankkeen suunnitelmat?

Turun ja Porin välillä valtatie 8 kuuluu ehdotettuun runkotieverkkoon. Turun seudun moottoritieosuutta lukuun ottamatta tie on tällä osuudella kaksikaistaista tietä, jolla on paljon tasoliittymiä. Tiehallinnon tavoitteena on että vuonna 2030 yhteysväli muodostuu jatkuvasta keskikaiteellisesta ohituskaistatiestä ja sen nelikaistaisista osista. Hankkeen toteutuksesta tai rahoituksesta ei ole tehty päätöstä.[16][17]

Turun ja Porin välinen valtatien osuus kuuluu Liikenneviraston Vt 8 Turku-Pori -hankkeeseen, josta uusi moottoritieosuus muodostaa merkittävimmän osan. Lisäksi Nousiaisten ja Porin välillä on käynnissä useita pienempiä tienparannushankkeita, kuten liittymäjärjestelyjä, tievalaistuksen parantamista, uusia eritasoliittymiä sekä ohituskaistojen, keskisaarekkeiden ja riista-aitojen rakentamista. Hankkeet valmistuivat vuosien 2016-2017 aikana.[18]

Porin kantakaupungin yleiskaavassa 2025 on varauduttu valtatie 8:n rakentamiseen nelikaistaiseksi Porin kaupungin alueella sekä uuteen linjaukseen Hyvelän ja Söörmarkun välillä.[19]

Kaavoituksessa on varauduttu uuden ohikulkutien rakentamiseen Kokkolan kaupungin eteläpuolitse.[20][21]

Lisäksi valtatie 8:lla on käynnissä tai suunnitteilla joitain pienempiä tiehankkeita.[22]

Osana koko päätieverkkoa koskevia kehittämissuunnitelmia Tiehallinnon tavoitteena on, että vuonna 2025 valtatie 8 olisi nelikaistainen Turun ja Mynämäen välisellä osuudella sekä Vaasan seudulla. Lisäksi Mynämäen ja Porin välinen osuus olisi jatkuvaa ohituskaistatietä sekä osuudet Pori–Merikarvia ja Vaasa–Liminka kaksikaistaista tietä, jolla on säännöllisesti ohituskaistoja. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin alustavia ja edellyttäisivät vuosittain tieinvestointeihin käytettävien määrärahojen kaksinkertaistamista nykyisestä.[23]

Lähteet

 • Autoilijan tiekartta 2007 1:800 000. Helsinki: AffectoGenimap Finland Oy, 2006. ISBN 978-951-593-047-7. Vuoden 2005 painoksen verkkoversio (julkaisija Tiehallinto)
 • 020202 – Kartat 2007. Fonecta.
 • Eniro Kartat ja reitit Eniro.
 • Google Earth -tietokoneohjelma. 2007. Google.
 • Google Maps 2007. Google.
 • Grönroos, Matti: Valtatie 8 Turku–Haaransilta (Liminka), 626 km mattigronroos.fi.

Viitteet

 1. Liikennemääräkartta 2012 2013. Liikennevirasto. Arkistoitu 10.9.2015. Viitattu 14.5.2013.
 2. Kasikäytävä – kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2016. Kasitie ry. Arkistoitu 18.12.2018. Viitattu 7.7.2017.
 3. Valtatie E8 2016. Kasitie ry. Arkistoitu 18.12.2018. Viitattu 7.7.2017.
 4. Valtatien 8 parantaminen välillä Kotiranta–Stormossen, Vaasa, Mustasaari 18.6.2007. Tiehallinto. Viitattu 28.7.2007. [vanhentunut linkki]
 5. http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/uutiset/2011/9_10_2011/20111017_sepankyla[vanhentunut linkki]
 6. a b c Setälä, Ritva: Lapiojätkien kasitie huutaa remonttia. Turun Sanomat, 11.5.2013.
 7. Jalonen, Timo: Liikennetarpeen muuttuminen Rauman ja Uudenkaupungin seuduilla 1860-luvulta 1970-luvulle. Turun yliopisto, Suomen historia, 1999. Julkaisematon lisensiaatintyö.
 8. Häyrynen, Maunu & Lähteenmäki, Mikael (toim.): Pohjanlahden rantatie. Ratsupolusta rannikon matkailutieksi, s. 7. Pori: Turun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-29-3950-3. ISSN 1459-8469. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XV. Teoksen verkkoversio.
 9. Viertola, Juhani: Suomen teiden historia I. Pakanuudenajalta Suomen itsenäistymiseen. Tie- ja vesirakennushallitus, 1974. ISBN 951-46-0802-X.
 10. Valtatie 8 Raisio–Nousiainen moottoritie, tiesuunnitelma 23.8.2011. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Viitattu 14.5.2013. [vanhentunut linkki]
 11. Valtatie muuttuu moottoritieksi - Työt alkavat tänään 10.2.2014. Talouselämä. Arkistoitu 15.4.2014. Viitattu 14.4.2014.
 12. Vt 8 Turku–Pori: Kasitie välillä Raisio–Nousiainen moottoritieksi 20.12.2016. Liikennevirasto. Arkistoitu 2.7.2017. Viitattu 24.5.2017.
 13. Tule vierailulle Teollisuuden Voima Oy. Viitattu 26.3.2012.
 14. Liikenneympäristöt. Tiet ja sillat Lounais-Suomen ympäristökeskus. Viitattu 28.7.2007. [vanhentunut linkki]
 15. Perinneasiat 4.9.2006. Tiehallinto. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 28.7.2007.
 16. Vt 8 yhteysvälin Turku–Pori kehittäminen 22.1.2007. Tiehallinto. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 28.7.2007.
 17. Vt 8 Nousiainen–Mynämäki 20.12.2006. Tiehallinto. Viitattu 28.7.2007. [vanhentunut linkki]
 18. Vt 8 Turku–Pori 24.5.2017. Liikennevirasto. Arkistoitu 18.5.2017. Viitattu 24.5.2017.
 19. Porin kantakaupungin yleiskaava 2025 Porin kaupunkisuunnittelu. 18.1.2007. Pori: Porin kaupunki. Viitattu 7.8.2008. [vanhentunut linkki]
 20. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava. 1. vaihekaava. Kaavaselostus (PDF) 24.10.2003. Kokkola: Keski-Pohjanmaan liitto, Sigma-konsultit Oy. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 29.7.2007.
 21. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava. 1. ja 2. vaiheen yhdistelmä 1:200 000. Kokkola: Keski-Pohjanmaan liitto, Sigma-konsultit Oy, 8.3.2007. Kartan verkkoversio (viitattu 29.7.2007)
 22. Toiminta. Valtatie 8 / E8:n kehittäminen ja strategiakortit Kokkola: Kasitie ry. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 29.7.2007.
 23. Heikura, Matti: Turvallisemman tieverkoston suunnitelmat valmiit. Kaleva, 13.7.2007, nro 188, s. 29. Oulu: Kaleva Kustannus Oy. ISSN 0356-1356. Artikkelin lyhennetty verkkoversio Viitattu 18.7.2007.

Aiheesta muualla

 • Kasitie ry (Arkistoitu – Internet Archive)
Liittymät Turusta Liminkaan
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
  Valtatie (2+2), Koulukatu / Puistokatu
Finland road sign A23.svg   Ratapihankatu Finland road sign F42.svg Satama, Kaarina, Helsinki
Finland road sign A23.svg   Köydenpunojankatu Tampere
Finland road sign A23.svg   Vakka-Suomentie Kähäri
  Valtatie (2+2), Naantalin pikatie
Finland road sign A23.svg   Pitkämäenkatu
Finland road sign A23.svg   Alakyläntie
Uhrilähteenkatu
Pitkämäki
Katsastus, Muhkuri
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 1
Jyrkkälän eritasoliittymä Naantalintie Finland road sign F42.svg Naantali; kääntyy
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 2
Suikkilan eritasoliittymä (Suuntaisliittymä pohjoisen suuntaan) Suikkilantie Satama, Artukainen
AB-Brücke.svg   Raisionjoki
Blank shield with border.svg Turku.vaakuna.svgRaisio.vaakuna.svg Turun ja Raision kunnanraja
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 3
Kuloisten eritasoliittymä (Suuntaisliittymä etelän suuntaan) Raisiontie Raisio
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 4
Raision eritasoliittymä Ohikulkutie Finland road sign F39.svg Helsinki
Finland road sign F42.svg Naantali
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 5
Hitinmäen eritasoliittymä Kustavintie Kustavi, Raisionkaari
Blank shield with border.svg Raisio.vaakuna.svgAskainen.vaakuna.svg Raision ja Maskun kunnanraja
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 6
Humikkalan eritasoliittymä Finland road sign F44.svg Masku
Humikkala
AB-Brücke.svg   Maskunjoki
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 7
Maskun eritasoliittymä Seikeläntie
Kurittulantie
Masku
 
Blank shield with border.svg Askainen.vaakuna.svgNousiainen.vaakuna.svg Maskun ja Nousiaisten kunnanraja
AB-Brücke.svg   Hirvijoki
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 8
Nousiaisten eritasoliittymä Lemuntie
Lemuntie
Nousiainen
Lemu
  Valtatie (1+1), Valtatie
Finland road sign A22.1.svg   Mietoistentie
Mietoistentie
 
Mietoinen
Finland road sign A22.3-1.svg     Repolantie Koljola
Finland road sign A22.3-2.svg     Mynämäentie Kärrynen
Blank shield with border.svg Nousiainen.vaakuna.svgMynämäki.vaakuna.svg Nousiaisten ja Mynämäen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Porintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Mahliontie
Finland road sign A22.3-2.svg     Asemantie Mynämäki, Mietoinen
AB-Brücke.svg   Mynäjoki
Finland road sign A22.3-1.svg     Yläneentie Yläne
Finland road sign A22.3-2.svg     Kirkkokatu Mynämäki, Vehmaa
Finland road sign A22.1.svg   Vihtamäentie
Lepistöntie
Nihdeinen
Lepistö
Finland road sign A22.1.svg   Salavaistentie
Kivikyläntie
Luhta
Kivikylä
AB-Brücke.svg   Laajoki
Finland road sign A22.1.svg   Lemmintie
Krouvinummentie
Lemmi
Krouvinummi
Blank shield with border.svg Mynämäki.vaakuna.svgLaitila vaakuna.svg Mynämäen ja Laitilan kunnanraja
  Valtatie (1+1), Turuntie
Finland road sign A22.1.svg   Limokorventie
Koviontie
Katinhäntä
Tammisto
Finland road sign A23.svg   Eurantie
Uudenkaupungintie
Harjavalta, Eura, Laitila
Uusikaupunki
  Valtatie (1+1), Raumantie
Finland road sign A22.1.svg   Kaukolantie
Erik Sorolaisen tie
Laitila
Meijeri
AB-Brücke.svg   Sirppujoki
Finland road sign A22.3-2.svg     Salontie Salonkylä
Finland road sign A22.3-2.svg     Väkkäräntie Seppälä, Ylikylä
Blank shield with border.svg Laitila vaakuna.svgPyhäranta vaakuna.svg Laitilan ja Pyhärannan kunnanraja
  Valtatie (1+1), Rauman valtatie
Finland road sign A22.1.svg   Varhokyläntie
Vanhantaantie
Pyhäranta
Soukainen
AB-Brücke.svg   Ihodenjoki
Finland road sign A22.1.svg   Kodisjoentie
Veerlantie
Blank shield with border.svg Varsinais-Suomen.vaakuna.svgSatakunta.vaakuna.svg Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaraja
Pyhäranta vaakuna.svgRauma.vaakuna.svg Pyhärannan ja Rauman kunnanraja
  Valtatie (1+1), Turuntie
Finland road sign A22.1.svg   Vermuntilantie
Taantumuksentie
Vermuntila
Taantumus
Finland road sign A22.3-2.svg     Pyhärannantie Reila
Finland road sign A22.3-2.svg     Hitsaajantie Finland road sign F44.svg Sampaanala, Kortela
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 22
Ottilan eritasoliittymä Hankkarintie
Kodisjoentie
Rauma, Metsäteollisuus
Kodisjoki
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 23
Lajon eritasoliittymä Porintie
Huittistentie
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Finland road sign F42.svg Rauma
Tampere
  Valtatie (1+1), Porintie
AB-Brücke.svg   Rauman rata
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 24
Luostarinkylän eritasoliittymä Pohjoiskehä
Koillisväylä
Finland road sign 142 (1995–2020).svg Finland road sign F44.svg Susivuori, Isometsä
 
Blank shield with border.svg Rauma.vaakuna.svgLuvia.vaakuna.svg Rauman ja Eurajoen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Raumantie
Finland road sign A22.1.svg   Miekantie
Sorkanmaantie
Sorkka
Finland road sign A22.3-2.svg     Olkiluodontie Olkiluoto
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Eurajoen eteläinen eritasoliittymä Lapintie Eurajoki, Lappi
AB-Brücke.svg   Linnamaantie
AB-Brücke.svg   Eurajoki
AB-Brücke.svg   Auvintie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Eurajoen pohjoinen eritasoliittymä (Suuntaisliittymä pohjoisen suuntaan) Porintie Eurajoki
  Valtatie (1+1), Porintie
Finland road sign A22.1.svg   Kämpäntie
Etukämpäntie
Kuivalahti
Irjanne
Finland road sign A22.1.svg   Hormistontie Nakkila
Finland road sign A22.3-2.svg     Kirkkotie Luvia
Finland road sign A22.3-2.svg     Yhdystie Luvia
Blank shield with border.svg Luvia.vaakuna.svgPorin vaakuna.svg Eurajoen ja Porin kunnanraja
  Valtatie (1+1), Raumantie
Finland road sign A22.1.svg   Lattomerentie
Niittymaantie
Lattomeri
Niittumaa
Finland road sign A22.1.svg   Pinomäentie
Koivikkotie
Pinomäki
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli.svg 64
Ruutukuopan eritasoliittymä Helsingintie
Luvianpuistokatu
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Finland road sign 673-R.svg Helsinki, Tampere; kääntyy
Pori
  Valtatie (1+1), Mäntyluodontie
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 65
Tikkulan eritasoliittymä (Rampit vain pohjoiseen menevälle liikenteelle) Vähäraumantie
Maantiekatu
Tikkula, Vähärauma
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 66
Laanin eritasoliittymä Mäntyluodontie Finland road sign F42.svg Mäntyluoto, Meri-Pori kääntyy Vaasa, Jyväskylä
  Valtatie (1+1), Länsitie
AB-Brücke.svg   Porin rata
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 37
Karjarannan eritasoliittymä(Suuntaisliittymä pohjoisen suuntaan) Karjarannantie Karjarannantie
AB-Brücke.svg   Raumanjuopa (Kokemäenjoki)
AB-Brücke.svg   Lanajuopa (Kokemäenjoki)
Finland road sign A22.1.svg   Lanajuovantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Kvistiluodontie
AB-Brücke.svg   Huvilajuopa (Kokemäenjoki)
Finland road sign A22.3-2.svg     Kalaforniantie
Finland road sign A22.3-1.svg     Kimpajuovantie
AB-Brücke.svg   Luotsimäenhaara (Kokemäenjoki)
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 39
Luotsimäen eritasoliittymä Jokisatamantie Luotsimäki, Pormestarinluoto
Finland road sign A22.3-1.svg     Valajankatu Pori
  Valtatie (1+1), Länsitie
Finland road sign A22.1.svg   Alatie
Lyttyläntie

Lyttylä
Finland road sign A22.3-1.svg     Hyvelänraitti Hyvelä
Finland road sign A22.3-1.svg     Söörmarkuntie Lehtola
  Valtatie (1+1), Vaasantie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Söörmarkun eritasoliittymä Parkanontie Jyväskylä, Parkano, Kankaanpää, Noormarkku
  Valtatie (1+1), Vaasantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Söörmarkuntie Söörmarkku
Finland road sign A22.3-1.svg     Kellahdentie Kellahti
Finland road sign A22.3-1.svg     Kellahdentie Kellahti
Finland road sign A22.3-2.svg     Kaapolantie Kaapola
Finland road sign A22.1.svg   Vanhan Vaasantie
Pohjoinen satamatie
Noormarkku
Finland road sign F42.svg Meri-Pori
Finland road sign A22.3-2.svg     Ahlaistentie Ahlainen
Blank shield with border.svg Porin vaakuna.svgMerikarvia.vaakuna.svg Porin ja Merikarvian kunnanraja
Finland road sign A22.1.svg   Hirvikoskentie
Lammelantie

Lammela, Filppula
Finland road sign A22.3-2.svg     Harvalantie Harvala
Finland road sign A22.3-1.svg     Otamontie Otamo, Kalkkilouhos
Finland road sign A22.3-2.svg     Strikantie
Riihikydöntie

Alakylä
Finland road sign A22.1.svg   Siikaistentie
Merikarviantie
Kankaanpää, Siikainen
Merikarvia
Finland road sign A22.1.svg   Lauttijärventie
Riispyyntie
Lauttijärvi
Riispyy
Finland road sign A22.3-1.svg     Isojoentie Kauhajoki, Isojoki
Blank shield with border.svg Satakunta.vaakuna.svgPohjanmaan maakunnan vaakuna.svg Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntaraja
Merikarvia.vaakuna.svgKristiinankaupunki.vaakuna.svg Merikarvian ja Kristiinankaupungin kunnanraja
  Valtatie (1+1), Porintie
Finland road sign A22.3-2.svg     Kallträskintie Heden, Kallträsk
Finland road sign A22.3-2.svg     Hedentie Siipyy, Metsälä
Finland road sign A22.3-1.svg     Uttermossantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Härkmerentie
Finland road sign A22.3-1.svg     Eteläinen Lapväärtintie
Finland road sign A22.1.svg   Lillsundintie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Lålbyn eritasoliittymä Lapväärtintie Kristiinankaupunki
Karijoki
  Valtatie (1+1), Vaasantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Vanha Vaasantie
Finland road sign A22.1.svg   Tiukantie
Mellangärdintie
AB-Brücke.svg   Tiukanjoki
Finland road sign A22.3-1.svg     Myrkyntie
Finland road sign A22.3-2.svg     Kristiinankaupungintie Kristiinankaupunki
Blank shield with border.svg Kristiinankaupunki.vaakuna.svgNärpiö.vaakuna.svg Kristiinankaupungin ja Närpiön kunnanraja
  Valtatie (1+1), Riksåttan
Finland road sign A22.3-2.svg     Närpesvägen
Finland road sign A22.3-2.svg     Kristinestadsvägen
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Vitbergetin eritasoliittymä Nya Kaskövägen Kaskinen
Seinäjoki, Kauhajoki
Finland road sign A22.3-2.svg     Backlidvägen
Finland road sign A22.1.svg   Kallmossvägen
Gottbölevägen
AB-Brücke.svg   Suupohjan rata
Finland road sign A22.1.svg   Karlåvägen
Närpesvägen
 
Närpiö
Finland road sign A22.3-2.svg     Granlidsvägen
Finland road sign A22.1.svg   Risåsvägen
Orrgärdsåsvägen
Finland road sign A22.1.svg   Risåsvägen
Finland road sign A22.3-2.svg     Östralinjen
Finland road sign A22.3-2.svg     Övermarkvägen Ylimarkku
Finland road sign A22.3-1.svg     Svarvarvägen Teuva
Finland road sign A22.3-2.svg     Bengtsvägen
AB-Brücke.svg   Närpiönjoki
Finland road sign A22.3-2.svg     Vasavägen
Finland road sign A22.1.svg   Österlandsvägen
Velkmossvägen
Finland road sign A22.3-2.svg     Petalaxvägen
Blank shield with border.svg Närpiö.vaakuna.svgMaalahti.vaakuna.svg Närpiön ja Maalahden kunnanraja
  Valtatie (1+1), Porintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Jurvantie Kauhajoki, Jurva
Finland road sign A22.3-2.svg     Maalahdentie Maalahti
Finland road sign A22.3-1.svg     Nikkarintie
Blank shield with border.svg Maalahti.vaakuna.svgMustasaari vaakuna.svg Maalahden ja Mustasaaren kunnanraja
Finland road sign A22.3-1.svg     Rimalintie
Finland road sign A22.1.svg   Sulvan niittytie
Finland road sign A22.1.svg   Tölbyn niittytie
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 114
Fladanin eritasoliittymä Finland road sign E15.svg
Tampere, Jyväskylä; kääntyy
 
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 115
Vikbyn eritasoliittymä (Suuntaisliittymä pohjoisen suuntaan) Rantatie Maalahti
Blank shield with border.svg Mustasaari vaakuna.svgVaasa.vaakuna.svg Mustasaaren ja Vaasan kunnanraja
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 116
Risön eritasoliittymä Latokartanontie
Tarhaajantie
Finland road sign F39.svg Finland road sign F44.svg Airport Park Ravintola 724 tunnusosa.svg Huoltoasema 722 tunnusosa.svg
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 117A
Vanhan Sataman eritasoliittymä (Suuntaisliittymä etelän suuntaan) Kanavasillantie
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 117B
Pitkämäen eritasoliittymä Finland road sign E15.svg
Kanavasillantie
Vaasa; kääntyy
 
  Valtatie (2+2), Yhdystie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 78
Muuntajatehtaan eritasoliittymä Melaniementie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 79
Huutoniemen eritasoliittymä Huutoniementie Vähäkyrö
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 80
Kotirannan eritasoliittymä Yhdystie
Kokkolantie
Raippaluoto; kääntyy
Vaasa
  Valtatie (2+2), Kokkolantie
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 81
Otsontien eritasoliittymä (Suuntaisliittymä lännen suuntaan) Otsontie
Kokkolantie
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 82
Välitien eritasoliittymä
Välitie
Blank shield with border.svg Vaasa.vaakuna.svgMustasaari vaakuna.svg Vaasan ja Mustasaaren kunnanraja
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 83
Karperöntien eritasoliittymä  7251 Kärperöntie
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 84
Stormossenin eritasoliittymä Louhostie
 
  Valtatie (1+1), Kokkolantie
Finland road sign A22.1.svg   Veikkaalantie
Koivulahdentie
 
Koivulahti
AB-Brücke.svg   Kyrönjoki
Finland road sign A22.3-1.svg     Vallvikintie
Finland road sign A22.3-2.svg     Hagnäs-Mälsorintie
Finland road sign A22.3-2.svg     Hagnäs-Mälsorintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Kunintie
Finland road sign A22.1.svg   Larvintie Ylihärmä, Vähäkyrö, Vöyri
Finland road sign A22.3-2.svg     Vassorintie
Blank shield with border.svg Mustasaari vaakuna.svgVöyri-Maksamaa.vaakuna.svg Mustasaaren ja Vöyrin kunnanraja
  Valtatie (1+1), Riksåttan
Finland road sign A22.3-2.svg     Ölis Maksamaa
Finland road sign A22.3-2.svg     Kärklaxvägen
Finland road sign A22.3-1.svg     Kärklaxvägen
Finland road sign A22.1.svg   Lotlaxvägen
Palvisvägen
Finland road sign A22.3-1.svg     Bärtby-Lålaxvägen
Finland road sign A22.1.svg   Vöyrintie
Vöyri
 
Finland road sign A22.3-2.svg     Hallnäsvägen
Finland road sign A22.1.svg   Taistelutantereentie
Finland road sign A22.3-1.svg     7293 Öyrintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Öyrintie
Finland road sign A22.1.svg   Tunnelitie
Finland road sign A22.3-2.svg     Rantakyläntie
Finland road sign A22.3-1.svg     Jepuantie
Blank shield with border.svg Vöyri-Maksamaa.vaakuna.svgUusikaarlepyy.vaakuna.svg Vöyrin ja Uudenkaarlepyyn kunnanraja
  Valtatie (1+1), Munsalan valtatie
Finland road sign A22.3-2.svg     Monåntie
Finland road sign A22.1.svg   Eteläinen Munsalantie
Finland road sign A22.1.svg   Jussilantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Alajepuantie Uusikaarlepyy
Finland road sign A22.3-1.svg     Läntinen Jepuantie Seinäjoki, Lapua
  Valtatie (1+1), Alajepuan valtatie
AB-Brücke.svg   Lapuanjoki
Finland road sign A22.1.svg   Itäinen Jepuantie
Itäinen Jokitie
Finland road sign A22.1.svg   Sorvistintie Uusikaarlepyy
  Valtatie (1+1), Kovjoen valtatie
AB-Brücke.svg   Kovjoen museorautatie
Finland road sign A22.1.svg   Veturitie
Kovjoentie
Kovjoki as
Uusikaarlepyy
Finland road sign A22.1.svg   Lähdenevantie
Lukustie
Läntinen Kovjoki
Itäinen Kovjoki
Blank shield with border.svg Uusikaarlepyy.vaakuna.svgPedersöre.vaakuna.svg Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnanraja
  Valtatie (1+1), Valtatie
Finland road sign A22.3-2.svg     Förstenintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Vaasantie Pännäinen
AB-Brücke.svg   Pietarsaaren rata
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Sursikin eritasoliittymä Pännäistentie Pietarsaari
Kortesjärvi, Pännäinen
AB-Brücke.svg   Ähtävänjoki
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Edsevön eritasoliittymä Kolpintie Ensiapu 715 tunnusosa.svg Finland road sign F42.svg Pietarsaari
Alajärvi
Finland road sign A22.3-2.svg     Lepplaksintie
Blank shield with border.svg Pedersöre.vaakuna.svgKruunupyy.vaakuna.svg Pedersören ja Kruunupyyn kunnanraja
  Valtatie (1+1), Vaasantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Norrbyntie
Finland road sign A22.3-2.svg     Kylätie
Finland road sign A22.1.svg   Kruunupyyntie
Backfolkintie
Kruunupyy
 
Finland road sign A22.1.svg   Rudnäsintie
Hästöntie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Ytterbråtön eritasoliittymä Kirkkotie
Bråtöntie
Finland road sign A22.3-1.svg     Lentokentäntie Finland road sign F39.svg Kruunupyy, Alaveteli
  Valtatie (1+1), Kokkolantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Boholmintie Öja
Blank shield with border.svg Pohjanmaan maakunnan vaakuna.svgKeski-Pohjanmaa.vaakuna.svg Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnanraja
Kruunupyy.vaakuna.svgKokkola.vaakuna.svg Kruunupyyn ja Kokkolan kunnanraja
  Valtatie (1+1), Vaasantie
AB-Brücke.svg   Pohjanmaan rata
Finland road sign A22.3-1.svg     Kruunupyyntie Isokylä
Finland road sign A22.1.svg   Elisabetintie
  Valtatie (2+2), Vaasantie
Finland road sign A22.3-1.svg     Isokyläntie Isokylä
Finland road sign A24.svg   Satamatie
Vaasantie
Finland road sign F42.svg Finland road sign F44.svg Suurteollisuus, Luoto
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Kokkola; kääntyy
  Valtatie (2+2), Eteläväylä
Finland road sign A23.svg   Ventuksentie Kirkonmäki
Finland road sign A23.svg   Latojankatu Finland road sign F44.svg
  Valtatie (1+1), Eteläväylä
Finland road sign A22.3-2.svg     Terminaalikatu Finland road sign F44.svg
Finland road sign A23.svg   Heinolankaari Finland road sign F44.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Närvilän eritasoliittymä Jyväskyläntie Jyväskylä
Kokkola
Finland road sign A23.svg   Pohjoisväylä Ensiapu 715 tunnusosa.svg Halkokari
  Valtatie (1+1), Pohjanlahdentie
Finland road sign A22.1.svg   Jokilaaksontie
Borgintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Vessintie Vitsari
AB-Brücke.svg   Kaukon silta Perhonjoki
Finland road sign A22.3-1.svg     Rimmintie Rimmi
Finland road sign A22.3-2.svg     Ruotsalontie Ruotsalo
Finland road sign A22.3-1.svg     Peltokorventie Peltokorpi
Finland road sign A22.3-1.svg     Haavistonkankaan liittymä Kajaanintie Kajaani, Ylivieska, Kälviä
Finland road sign A22.1.svg   Ruotsalon kirkkotie Ruotsalo
Finland road sign A22.1.svg   Peitsontie
Ruotsalontie
Kälviä
Ruotsalo
Finland road sign A22.1.svg   Koskenkyläntie
Vanha Rantatie
Finland road sign A22.3-2.svg     Sorrontie
Finland road sign A22.1.svg   Uudenkyläntie
Lohtajantie
 
Lohtaja, Ohtakari
Finland road sign A22.1.svg   Karjasuontie
Kauppilantie
Finland road sign A22.1.svg   Viirretie
Alaviirteentie
Kannus
 
Blank shield with border.svg Keski-Pohjanmaa.vaakuna.svgPohjois-Pohjanmaan vaakuna.svg Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnanraja
Kokkola.vaakuna.svgHimanka.vaakuna.svg Kokkolan ja Kalajoen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Kokkolantie
Finland road sign A22.3-1.svg     Tomujoentie
Finland road sign A22.1.svg   Haahdentie
Sautinkarintie
AB-Brücke.svg   Lestijoki
Finland road sign A22.3-1.svg     Pajalantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Uunilanrantatie
Finland road sign A22.1.svg   Kannustie
Pohjoinen Satamatie
Kannus
 
Finland road sign A22.3-1.svg     Torvenkyläntie
Finland road sign A22.1.svg   Alajoentie
Himankakyläntie
 
Himankakylä
Finland road sign A22.1.svg   Pleunantie
Satamatie
 
Finland road sign F42.svgRahjan satama, Ruukki
Finland road sign A22.3-2.svg     Matkailutie Hiekkasärkät E
Finland road sign A22.3-2.svg     Matkailutie Hiekkasärkät P
Finland road sign A22.3-1.svg     Ylivieskantie Iisalmi, Ylivieska
Finland road sign A24.svg   Etelänkyläntie
Holmantie
AB-Brücke.svg   Kalajoki
Finland road sign A24.svg   Kalajoentie
Markkinatie
  Valtatie (1+1), Ouluntie
Finland road sign A22.1.svg   Oulaistentie
Lepistöntie
Oulainen
 
Blank shield with border.svg Himanka.vaakuna.svgPyhäjoki.vaakuna.svg Kalajoen ja Pyhäjoen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Kokkolantie
Finland road sign A22.1.svg   Mehtäkyläntie
Vanha maantie
Alavieska
Finland road sign A22.3-2.svg     Etelänkyläntie Etelänkylä
Finland road sign A22.1.svg   Oulaistentie
Etelänkyläntie
Oulainen, Merijärvi
Etelänkylä
AB-Brücke.svg   Pyhäjoen etelähaara
Finland road sign A22.1.svg   Tiiramaantie
AB-Brücke.svg   Pyhäjoen pohjoishaara
Finland road sign A22.1.svg   Annalantie
Virastotie
  Valtatie (1+1), Ouluntie
Finland road sign A22.1.svg   Vihannintie
Vanhatie
Vihanti
 
Finland road sign A22.3-2.svg     Lahnaojantie
Finland road sign A22.1.svg   Parhalahdentie
Pietiläntie
Parhalahti
Finland road sign A22.1.svg   Rantalantie
Puustellintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Parhalahdentie
Blank shield with border.svg Pyhäjoki.vaakuna.svgRaahe.vaakuna.svg Pyhäjoen ja Raahen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Valtatie
Finland road sign A22.3-1.svg     Ylipääntie Ylipää
Finland road sign A22.3-1.svg     Peltomaanperäntie
Finland road sign A22.1.svg   Haantie
Siniluodontie
Finland road sign A22.1.svg   Tarpiontie
Rautaruukintie
Finland road sign A22.1.svg   Kantatie
Lapaluodontie
Iisalmi, Pulkkila
Finland road sign F42.svg Lapaluoto
Finland road sign A22.3-2.svg     Kokkolantie Raahe
Finland road sign A22.1.svg   Kiiluntie
Eteläkaari
Koskenkorvanperä
Mestauskallio
AB-Brücke.svg   Raahen rata
Finland road sign A22.1.svg   Saarenpääntie
Ouluntie
Raahe
Finland road sign A22.1.svg   Jokelantie
Siikajoentie
 
Siikajoenkylä, Pattijoki
Finland road sign A22.1.svg   Kastellintie
Pattijoentie

Pattijoentie
Finland road sign A22.1.svg   Tuomiojantie Tuomioja
Blank shield with border.svg Raahe.vaakuna.svgSiikajoki.vaakuna.2007.svg Raahen ja Siikajoen kunnanraja
  Tie (2+1), Kasitie
  Valtatie (1+1), Kasitie
Finland road sign A22.1.svg   Ruukintie
Siikajoentie
Ruukki
Siikajoenkylä
AB-Brücke.svg   Siikajoki
Finland road sign A22.1.svg   Sammalkankaantie
Lahtirannantie
Finland road sign F44.svg Yrityspuisto, Hevoskeskus
Siikajoenkylä
Finland road sign A22.3-2.svg     Lumijoen ja Siikajoen kunnanraja Lurutie Ylipää
Eerikin puttiikki
Blank shield with border.svg Siikajoki.vaakuna.2007.svgLumijoki.vaakuna.svg Siikajoen ja Lumijoen kunnanraja
Blank shield with border.svg Lumijoki.vaakuna.svgLiminka.vaakuna.svg Lumijoen ja Limingan kunnanraja
  Valtatie (1+1), Raahentie
  Tie (2+1), Raahentie
AB-Brücke.svg   Pohjanmaan rata
Finland road sign A22.3-2.svg     Värminkoskentie Värminkoski
Finland road sign A22.3-1.svg     Paavolantie Ylivieska, Oulainen
Finland road sign A22.3-2.svg     Rantatie Rantatie
Finland road sign A22.3-1.svg     Ketunmaantie Ketunmaa
Finland road sign A22.3-2.svg     Lumijoentie Lumijoki, Liminka
Finland road sign A23.svg   Liminganportti Kurkitie Lintupuisto, Liminganportti
Finland road sign A22.1.svg   Lännentie
Kedonperäntie
Elsilä
Finland road sign F44.svg Mäkinen 
AB-Brücke.svg   Temmesjoki
Finland road sign A24.svg   Haaransillan kiertoliittymä Finland road sign E15.svg Pohjantie
Jyväskyläntie
Ouluntie
Oulu, Kempele; päättyy
Jyväskylä
Oulu, Kempele
Suunnitellut liittymät välillä Nousiainen–Mynämäki
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2 (suunnitteilla))
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 9
Kaitaraisten eritasoliittymä
Blank shield with border.svg Nousiainen.vaakuna.svgMynämäki.vaakuna.svg Nousiaisten ja Mynämäen kunnanraja
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 10
Roukkulin eritasoliittymä
AB-Brücke.svg   Mynäjoki
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 11
Mynämäen eritasoliittymä Yläneentie
1930 Kirkkokatu
Yläne
Mynämäki, Vehmaa
  Valtatie (1+1), nykyinen
Välimatkataulukko
(km) Turku
Rauma 92 Rauma
Pori 139 47 Pori
Närpiö
(Vitberget, kt 67)
249 157 110 Närpiö
(Vitberget, kt 67)
Vaasa 332 240 193 83 Vaasa
Kokkola 453 361 314 204 121 Kokkola
Raahe 575 483 436 326 243 122 Raahe
Liminka (Haaransilta) 627 535 488 378 295 174 52 Liminka (Haaransilta)
Oulu 650 558 511 401 318 197 75 23 Oulu

| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |