Valtatie 6

Finland road sign F29-6.svg
Valtatie 6
Kuutostie
Valtatie 6
Valtatie 6
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 604 km
Alkupiste Koskenkylä, Loviisa
Reitti Kouvola (62 km)
Lappeenranta (149 km)
Imatra (187 km)
Joensuu (388 km)
Nurmes (506 km)
Päätepiste Kajaani (604 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku pääosin kaksikaistainen
Katso myös Valtatie 6 Commonsissa
Infobox OK

Valtatie 6 on Loviisan Koskenkylästä Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun ja Nurmeksen kautta Kajaaniin johtava valtatie. Tie on itäisimmän Suomen tärkein pohjois–eteläsuuntainen reitti. Tien pituus on 604 kilometriä. Kouvolan ja Joensuun välillä tie kulkee samassa linjauksessa Karjalan radan kanssa.

Valtatie 6 Utin kohdalla.
Valtatietä 6 Kiteellä.
Valtatie 6 Imatralla, moottoritien päätöskohdassa

Koskenkylästä lähes Kouvolan keskustaan asti tie on leveäkaistatietä. Kouvola ohitetaan moottoriliikennetietä pitkin. Kouvolasta eteenpäin kuljetaan rinnakkain Karjalan radan kanssa Salpausselkää kohtalaisen hyväkuntoista, mutta herkästi ruuhkautuvaa tieosuutta. Myös Kouvolan ja Luumäen Taavetin välisellä osuudella on leveitä ajokaistoja. Taavetin ja Lappeenrannan välinen osuus on keskikaiteellista nelikaistaista tietä, joka on viitoitettu moottoriliikennetieksi. Imatran Mansikkalasta Oritlammelle tie ohittaa taajaman moottoritienä.

Imatran pohjoispuolella tie on hyvätasoista kaksikaistaista valtatietä, jonka sujuvuus on varsin hyvä. Parikkalassa tie (yhdessä Karjalan radan kanssa) ylittää Simpelejärven Joukionsalmessa vain noin 500 metriä Suomen ja Venäjän rajasta aivan sen Suomen-puoleisen vyöhykkeen tuntumassa. Tie jatkuu Saaren, Kesälahden, Kiteen ja Hammaslahden kautta Joensuuhun. Tie ohittaa Joensuun moottoritienä ja kääntyy Kajaanin tielle. Tie jatkuu Kontiolahden, Juuan, Nurmeksen, Valtimon ja Sotkamon kautta Kajaanin keskustaan.

Tie kulkee seuraavien maakuntien kautta: UusimaaKymenlaaksoEtelä-KarjalaPohjois-KarjalaKainuu.

Tie kulkee seuraavien kuntien kautta: LoviisaLapinjärviKouvolaLuumäkiLappeenrantaImatraRuokolahtiRautjärviParikkalaKiteeTohmajärviJoensuuKontiolahtiJuukaNurmesSotkamoKajaani.

Lakkautetut kaupungit ja kunnat, joiden alueella valtatie-6 on kulkenut:

Tie kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön määrittämiin maanteiden pääväyliin. Koskenkylän ja Joensuun välinen osuus kuuluu yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon.

Kuvia

Nelikaistaista tietä Lappeenrannan ja Imatran välillä.
Valtatie 6 Parikkalassa Särkisalmen kylässä.
Reijolan eritasoristeyksen silta Joensuussa (silloisessa Pyhäselän kunnassa) kesällä 2007 Niittylahden ja Reijolan välisen tien ollessa vielä rakenteilla
Valtatietä 6 Kajaanissa.
Korian ABC-asema sijaitsee 6-tien varressa ja on tien eteläisin ABC-asema

Historia

Question book-4.svg
Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä.
Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan.

1900-luku

Vuoden 1938 numerointijärjestelmässä kuutostie kulki Helsingistä Porvoon, Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran kautta Sortavalaan. Sortavalasta Joensuun kautta Kajaaniin kulki valtatie 18. Helsingissä reitti kulki Hämeentietä Vanhankaupunginlahden pohjoispuolitse ja Herttoniemen itäpuolelta nykyisten Itäväylän ja seututien 170 suuntaa Porvooseen.

Talvisodan päättäneen Moskovan rauhan alueluovutuksissa 1940 kuutostie katkesi Imatran pohjoispuolelta ja uusi reitti linjattiin Parikkalan kautta Tohmajärven Onkamoon 1940-luvun loppupuolella. Myös valtatien 18 reitti oli katkennut uuteen rajaan. Tie Helsingistä Joensuuhun sai numeron 6 ja numero 18 jäi Joensuu–Kajaani-osuudelle. Osuus Onkamosta uudelle rajalle Niiralaan muuttui maantieksi.

Porvoon ja Joensuun välinen osuus rakennettiin pääosin 1950-luvulla uudeksi valtatieksi. Tiellä oli lossi vielä vuoteen 1959, jolloin Kiteen Pyhäjärven Syrjäsalmen yli valmistui silta. Joensuun ja Kajaanin välinen osuus rakennettiin uudelleen vasta myöhemmin. Joensuun ja Kajaanin välimatka lyheni noin kahdeksalla kilometrillä, kun vuonna 1996 valmistui Sotkamon Juurikkalahden ja Eevalan välinen kiihkeätä keskustelua herättänyt tienoikaisu Vuokatin vaaraketjun eteläosien poikki.

1960-luvun lopulla valtatie 6 kulki vielä kaikkien sen varrella olevien suurempien kaupunkien keskustojen läpi. Ensimmäisenä valmistui Lappeenrannan ohikulkutie vuonna 1970. Kouvolan kaupungin ohittava moottoriliikennetie eli Kouvolan ohitustie valmistui vuonna 1978.lähde? Viimeisenä valmistui Joensuun kehätie vuonna 1984.

Imatran kohta oli pitkään valtatien 6 pullonkaula: Vuoksen ylittävä silta oli kapea ja sillä oli lisäksi korkeusrajoitus. Myös muilla Vuoksen silloilla oli rajoituksia. Uusi nelikaistainen Mansikkakosken silta valmistui vuonna 1973. Vuoksenniskan ohittava moottoritie valmistui vuonna 1997. Moottoritietä Lappeenrannasta Imatralle ei kuitenkaan rakennettu, vaikka sitä 1990-luvun alussa suunniteltiin.

1980-luvulla numerointijärjestelmää muutettiin siten, että kuutostien viitoitus siirrettiin alkamaan Helsingin sijaan vasta Koskenkylästä. Myöhemmin numero 6 on palannut Helsingistä ulospäin vievään viitoitukseen katkoreunaisena "ohjaus tielle" -merkintänä. Tämä muutos tapahtui samassa yhteydessä, kun viitoituskohde Helsingistä muutettiin Porvoosta Kotkaksi ja Kouvolaksi.

Vuoden 1996 numerointijärjestelmän uudistuksessa tiet 6 ja 18 yhdistettiin valtatieksi 6. Numero 18 siirtyi aivan muualle: Vaasan ja Jyväskylän väliselle uudelle valtatiereitille. Samassa yhteydessä Onkamon ja Niiralan välinen tieosuus etenkin Niiralan raja-aseman perustamisen takia muutettiin kantatieksi 70, nykyisin valtatie 9.

2000-luku

Koskenkylän ja Kouvolan välinen osuus oli pitkään ruuhkainen ja vaarallinen. 2000-luvun alussa tie rakennettiin leveäkaistatieksi ja sen liittymiä parannettiin. Uusittu tie valmistui vuonna 2004.

Valtatien 6 ja kantatien 73 välinen Uuron eritasoliittymä Kontiolahdella otettiin käyttöön elokuussa 2007.[1][2]

Lokakuussa 2007 avattiin silloisessa Pyhäselän kunnassa liikenteelle uusi seitsemän kilometrin osuus Niittylahden ja Reijolan välille. Samassa yhteydessä rakennettiin uusi eritasoliittymä Reijolan kohdalle. Uudella tiellä on kahden kilometrin nelikaistainen ohituskaistajakso, muilta osin se on kaksikaistaista tietä. Hankkeen kustannukset olivat noin 11,2 miljoonaa euroa.[3][4]

Lappeenrannan ja Imatran välinen 48 kilometrin osuus rakennettiin kokonaisuudessaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi sekaliikennetieksi. Syksyllä 2010 avattiin liikenteelle Kärjen ja Muukon välinen osuus, ja noin vuotta myöhemmin avattiin Ahvenlammen ja Mansikkalan välinen osuus. Hankkeesta toteutettiin jo aiemmin vuonna 2003 valmistunut Muukon ja Ahvenlammen välinen 4,5 kilometriä pitkä osuus. Uusittu tieosuus alkoi valtatien 13 liittymästä Lappeenrannan keskustan länsipuolelta ja päättyy Imatran Mansikkalaan, jossa se yhtyy 1990-luvulla valmistuneeseen moottoritiehen. Hankkeen kustannusarvio oli 177 miljoonaa euroa, ja sen aloittamisesta tehtiin päätös Valtion talousarviossa vuodelle 2007.[5][6][7][8]

Syksyllä 2013 otettiin käyttöön uusi moottoritie Joensuun alueella Repokallion ja Käpykankaan eritasoliittymien välisellä, valtatien 9 kanssa yhteisellä kuuden kilometrin mittaisella osuudella. Samassa yhteydessä rakennettiin toinen silta Pielisjoen yli sekä uusi eritasoliittymä Karjalankadun liittymään. Jo ennestään olemassa olevia eritasoliittymiä parannettiin, ja tien rinnalle rakennettiin melusuojausta ja kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi moottoritieksi rakennettiin pelkästään valtatiehen 9 kuuluva osuus Käpykankaan ja Siilaisen eritasoliittymien välillä. Hankkeen kustannusarvio oli 37 miljoonaa euroa.[9][10][11]

Luumäen Taavetin ja Lappeenrannan välillä kuutostien aiempi linjaus oli profiililtaan vanhentunutta kaksikaistaista tietä, joka ei täyttänyt pääteille asetettuja vaatimuksia. Tie oli silti erittäin merkittävä liikenneväylä etenkin raskaalle liikenteelle. Tieosuudella oli niukasti turvallisia ohituspaikkoja ja tien liikenneturvallisuus oli huono. Lisäksi tie kulki Jurvalan taajaman läpi vähentäen asuinviihtyvyyttä ja aiheuttaen ympäristöongelmia.[12] Hankkeen yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2009, ja tiesuunnitelma saatiin valmiiksi huhtikuussa 2011. Suunnitelman mukaan tie rakennettiin pääosin keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi tieksi, ja sille rakennettiin neljä uutta eritasoliittymää, minkä lisäksi yhtä eritasoliittymää parannettiin. Hankkeen kustannusarvio oli 66,4 miljoonaa euroa. Liikenneviraston tavoitteena oli aloittaa hankkeen rakentaminen vuonna 2012[13], mutta tien rakennustyöt saatiin aloitettua vasta lokakuussa 2015.[14] Osuus viitoitettiin moottoriliikennetieksi tien viimeistelytöiden valmistuttua lokakuussa 2017.[15] Valtatien vanha linjaus muutettiin yhdystieksi 3846, ja se toimii moottoriliikennetien rinnakkaistienä. Jurvalan kautta kulkeva osuus siitä sai vuonna 2017 nimen Itsenäisyydentie. Itäpäässään tie liittyy marraskuun 2011 lopussa nelikaistaiseksi valmistuneeseen Lappeenrannan ja Imatran väliseen osuuteen.

Valtatie 12:n Tillola–Keltti-tiehankkeen yhteydessä vuonna 2019 Kouvolassa Keltin eritasoliittymää parannettiin rakentamalla uusia ramppeja, joiden ansiosta Helsinkiin suuntaan kulkevan valtatien 6 liikenteen jouhevuus parani huomattavasti, kun liikennevaloista voitiin luopua.

Joukkoliikenne

Valtatiellä 6 on varsinkin Koskenkylän ja Imatran välillä melko tiheä linja-autoliikenne, joka koostuu suurimmaksi osaksi Helsinki–Kouvola–Imatra-pikavuoroista. Myös Lappeenrannan ja Imatran välillä on arkisin noin 20 linja-autovuoroa kumpaankin suuntaan, viikonloppuisin vähemmän. Näiden lisäksi on joitakin vakiovuoroja ja muutamia Imatralta edelleen Savonlinnan sekä Joensuun suuntiin kulkevia vuoroja. Joensuusta kulkee pikavuoroja muutamia kertoja päivässä Kajaaniin ja useimmat niistä jatkavat Ouluun.

Tiehankkeita

Kouvolan seutu

Valtatiellä 6 on liikenneturvallisuus heikko Kouvolan keskustaajaman itäpuolella Tykkimäen ja Kaipiaisten välisellä osuudella. Väylävirasto suunnitteleekin nykyisen tien parantamista noin 19 kilometrin matkalle. Uusi tie olisi 2+2-kaistainen sekaliikennetie, jolla olisi vain eritasoliittymiä. Hankkeen yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2009. Tiesuunnitelma on valmistunut osuudesta Tykkimäki–Kuivala. Hankkeen kustannusarvio on 84,7 miljoonaa euroa.[16]

Kouvolan kaupungin kohdalla oleva moottoriliikennetieosuus aiotaan rakentaa tulevaisuudessa moottoritieksi Napan ja Tykkimäen välillä. Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2015.[17]

Vuonna 2022 valtio haki Euroopan unionin tukea kolmelle väylähankkeelle, joista yksi oli kuutostien parannus Korialla Hevossuo–Nappa-välillä.[18]

Muut hankkeet

Vuonna 2011 valmistunut Lappeenrannan ja Imatran välinen osuus on suunniteltu muutettavan moottoriliikennetieksi.[19]

Osana koko päätieverkkoa koskevia kehittämissuunnitelmia Tiehallinnon tavoitteena on, että vuonna 2025 valtatie 6 olisi nelikaistainen Kouvolan kohdalla, Taavetin ja Imatran välisellä osuudella sekä Joensuun kohdalla. Lisäksi Koskenkylän ja Kouvolan sekä Kouvolan ja Taavetin väliset osuudet olisivat jatkuvaa ohituskaistatietä. Suunnitelmat ovat kuitenkin alustavia ja edellyttäisivät tieinvestointeihin vuosittain käytettävien määrärahojen kaksinkertaistamista nykyisestä.[20]

Onnettomuuksia

Taavetti-Lappeenranta

Valtatie 6:n Taavetin ja Lappeenrannan välinen tieosuus oli ennen parannustaan erityisen onnettomuusaltis. Tieosuus ei täyttänyt pääteille asetettuja vaatimuksia tienleveydessä, liittymäratkaisuissa tai nopeustasoissa. Vuonna 2007 liikennemäärä oli 6 900–12 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista raskasta liikennettä yhdestä neljäsosasta yhteen kolmasosaan. Vuosina 2003–2007 tieosuudella tuli poliisin tietoon 111 onnettomuutta, joissa 42:sta aiheutui henkilövahinkoja, joissa loukkaantui 38 henkilöä ja kuoli neljä.[21]

Pajarin suora

Pajarin suoralla, Kaipiaisten ja Taavetin välillä, on tapahtunut vakavia onnettomuuksia. 11. joulukuuta 2009 henkilöauton ja kuorma-auton kolarissa kuoli yksi ihminen. [22] Luumäellä kolmen auton liikenneonnettomuudessa 5. heinäkuuta 2010 kuolivat nainen ja pikkulapsi. Onnettomuuspaikka oli päivän suljettuna liikenteeltä.[23] Lisäksi Pajarin suoralla 28. syyskuuta 2010 kuoli yksi henkilö, kun moottorivian vuoksi pysähtyneen henkilöauton perään ajoi toinen henkilöauto.[24]

Muut osat

Liettualainen ja venäläinen kuorma-autonkuljettaja joutuivat onnettomuuteen Liljendalissa 15. helmikuuta 2012. Liikenne oli suljettuna tunteja, ja illaksi saatiin vain toinen kaista avatuksi liikenteelle. Venäläinen kuljettaja kuoli vammoihinsa sairaalassa. [25] [26]

Utin kohdalla 18. toukokuuta 2012 törmäsi kaksi kuorma-autoa ja henkilöauto, mistä aiheutui kuolemantapaus. Liikenne oli tunteja poikki. Liikennettä ohjaamaan komennettiin Utista sotilaspoliiseja. [27]

Elimäellä, Elimäen kirkonkylän ja Korian välillä, Teuroisten risteyksessä kaksi rekkaa törmäsi toisiinsa 30. tammikuuta 2018. Onnettomuuspaikka oli omnettomuuden sattuessa liukas ja paikalla satoi räntää. Onnettomuudessa loukkaantui 5 henkilöä, joista 1 vakavasti. [28]

Lähteet

 • Autoilijan tiekartta 2007 1:800 000. Helsinki: AffectoGenimap Finland Oy, 2006. ISBN 978-951-593-047-7. Vuoden 2005 painoksen verkkoversio (julkaisija Tiehallinto)
 • 020202 – Kartat 2007. Fonecta.
 • Eniro Kartat ja reitit Eniro.
 • Google Earth -tietokoneohjelma. 2007. Google.
 • Google Maps 2007. Google.
 • Grönroos, Matti: Valtatie 6 Koskenkylä (Pernaja)–Kajaani, 604 km mattigronroos.fi.

Viitteet

 1. Valtatie 6 ja kantatie 73 liittymän (Uuro) parantaminen, Kontiolahti 16.10.2006. Tiehallinto. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 29.7.2007.
 2. Uuron eritasoliittymän valmistuminen poisti liikenteellisesti ongelmallisen kohdan Kontiolahdella 24.9.2007. Tiehallinto. Arkistoitu 27.10.2007. Viitattu 9.10.2007.
 3. Valtatie 6 Niittylahti–Reijola (Pyhäselkä, Joensuu) 30.8.2006. Tiehallinto. Arkistoitu 27.9.2007. Viitattu 29.7.2007.
 4. Uusi tie Niittylahden ja Reijolan välillä avataan liikenteelle 8.10.2007. Tiehallinto. Arkistoitu 27.10.2007. Viitattu 9.10.2007.
 5. Peltola, Minna: Kuutostien jättiremontti laukaistiin käyntiin Lappeenrannassa 29.1.2008. Tiehallinto. Viitattu 30.1.2008. [vanhentunut linkki]
 6. Vt 6 Lappeenranta–Imatra 20.6.2007. Tiehallinto. Viitattu 29.7.2007. [vanhentunut linkki]
 7. Hallituksen budjettiesitys valmistui YLE Uutiset. 31.8.2007, klo 21.15. Yleisradio. Viitattu 1.9.2007.
 8. Aikataulu Kohta kulkee Kuutostiellä. Vt 6 Lappeenranta–Imatra. Tiehallinto. Arkistoitu 2.1.2010. Viitattu 2.6.2008.
 9. http://yle.fi/uutiset/pohjois-karjalassa_on_nyt_moottoritie_-_mika_muuttuu/6907977 YLE uutiset 30.10.2013. Pohjois-Karjalassa on nyt moottoritie - mikä muuttuu?
 10. Kehätie muutetaan moottoritieksi Karjalainen. 26.4.2011. Joensuu: Sanomalehti Karjalainen Oy. Arkistoitu 29.4.2011. Viitattu 29.4.2011.
 11. Valtatie 6 Joensuun kohta 23.3.2011. Liikennevirasto. Arkistoitu 23.8.2011. Viitattu 10.4.2011.
 12. Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta. Luumäki, Lappeenranta. (PDF) Kouvola: Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri. Viitattu 10.4.2011. [vanhentunut linkki]
 13. Vt 6 Taavetti–Lappeenranta 11.3.2011. Liikennevirasto. Viitattu 10.4.2011. [vanhentunut linkki]
 14. http://www.liikennevirasto.fi/taavettilappeenranta#.VvXWV0qJerU (Arkistoitu – Internet Archive) Liikennevirasto - Vt 6 Taavetti-Lappeenranta
 15. Vt6 Taavetti-Lappeenranta: Uusia tieosuuksia liikenteelle liikennevirasto.fi. 8.8.2017. Arkistoitu 28.8.2017. Viitattu 28.8.2017.
 16. Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki–Kaipiainen 23.5.2019. Väylävirasto. Viitattu 13.7.2019.
 17. Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla 23.5.2019. Väylävirasto. Viitattu 13.7.2019.
 18. Palola, Noora: Suomi hakee EU-rahaa kolmelle sotilaallista liikkuvuutta parantavalle rata- ja tieremontille – kohteina Karjalan rata sekä Valtatiet 6 ja 9 Yle Uutiset. 15.9.2022. Viitattu 13.10.2022.
 19. Valtatien 6 muuttaminen moottoriliikennetieksi rinnakkaistiejärjestelyineen välillä Selkäharju-Mansikkala, Lappeenranta ja Imatra 19.6.2019. Väylävirasto. Viitattu 13.7.2019.
 20. Heikura, Matti: Turvallisemman tieverkoston suunnitelmat valmiit. Kaleva, 13.7.2007, nro 188, s. 29. Oulu: Kaleva Kustannus Oy. ISSN 0356-1356. Artikkelin lyhennetty verkkoversio Viitattu 18.7.2007.
 21. http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/tiehankkeet/kaakkoissuomi/Vt6Taavetti-%20Lappeenranta/Documents/yleissuunnitelma_esite.pdf[vanhentunut linkki]
 22. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/yksi-kuoli-kolarissa-luumaella/art-1288336937442.html[vanhentunut linkki]
 23. http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2010/07/05/Nainen+ja+pikkulapsi+kuolivat+autokolarissa+valtatie+6%3Alla+Luum%C3%A4ell%C3%A4/201029303149/4 (Arkistoitu – Internet Archive)
 24. http://yle.fi/uutiset/yksi_kuoli_kolarissa_luumaella/2014074
 25. http://www.youtube.com/watch?v=ah2RQOF0NNg
 26. http://www.uusimaa.fi/artikkeli/93882-rekat-kolaroivat-valtatie-6lla-yksi-kuoli (Arkistoitu – Internet Archive)
 27. http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/122625-kuolinkolari-vt-6lla-%E2%80%93-%E2%80%9Dsotilaspoliisit-apuun%E2%80%9D
 28. Kouvolan sanomat

Aiheesta muualla

 • Tiehallinnon sivusto Lappeenranta–Imatra-osuuden parantamisesta (Arkistoitu – Internet Archive)


Liittymät Koskenkylästä Kajaaniin
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
  Leveäkaistatie (1+1), Valtatie
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 19
Koskenkylän eritasoliittymä Finland road sign E15.svg Porvoonväylä Helsinki; alkaa
Kotka
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 20
Kortesmäen eritasoliittymä Koskenkyläntie
Finland road sign A22.3-2.svg     Österbyn liittymä Tetomintie Orimattila, Myrskylä
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Liljendalin eritasoliittymä Kartanontie
Hardomintie
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Liljendal, Loviisa
Finland road sign A22.3-2.svg     Liljebäckin liittymä Krogarintie Sävträsk
Finland road sign A22.3-1.svg     Liljebäckin liittymä Kirkkotie Andersby
Blank shield with border.svg Loviisa.vaakuna.svgLapinjärvi.vaakuna.svg Loviisan ja Lapinjärven kunnanraja
  Leveäkaistatie (1+1), Helsingintie
AB-Brücke.svg   Rutumin ylikulkusilta Lahti–Loviisa-rata
Finland road sign A22.3-2.svg     Eskilomin liittymä Eskilomintie Eskilom
Finland road sign A22.3-1.svg     Rutumin liittymä Rutumintie Rutumi
Finland road sign A22.3-2.svg     Porlammintie
Finland road sign A22.3-1.svg     Ristisillan liittymä Ristisillantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Villihanhen liittymä Kantatie Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Hotelli 723 tunnusosa.svg Marieberg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Lapinjärven eritasoliittymä Lapinjärventie Lapinjärvi, Loviisa
Finland road sign A22.3-2.svg     Brödkärrin liittymä Koulutie Brödkärret
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Lindkosken eritasoliittymä Lindkoskentie, Lapinjärventie Lapinjärvi, Lindkoski
Finland road sign A22.3-2.svg     Pukaronmäen liittymä Pockarbackantie Vasarankylä
Finland road sign A22.3-2.svg     Granholmin liittymä Sandkullantie Pukaro
Finland road sign A22.3-1.svg     Lotilan liittymä Koivistontie Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Koivisto
Finland road sign A22.3-2.svg     Lotilan liittymä Lotilantie Pukaro
Finland road sign A22.3-2.svg     Kimonkylän liittymä Artjärventie Myrskylä, Artjärvi
Blank shield with border.svg Uusimaa.vaakuna.svgKymenlaakson maakunnan vaakuna.svg Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnanraja
Lapinjärvi.vaakuna.svgKouvola.vaakuna.2009.svg Lapinjärven ja Kouvolan kunnanraja
Finland road sign A22.3-1.svg     Soiniityn liittymä Soiniityntie Soiniitty
Finland road sign A22.3-1.svg     Niemenmäen liittymä Härkäissuontie Mettälä
Finland road sign A22.1.svg   Elimäen liittymä Vanhahelsingintie
Anjalankoskentie

Anjala
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Mustilan eritasoliittymä Kausalantie
Alppiruusuntie
Kausala, Haapa-Kimola, Elimäki
Finland road sign A22.1.svg   Hongiston liittymä Mattilantie
Hongistonkyläntie

Hongisto
Finland road sign A22.1.svg   Teuroisten liittymä Jokelantie
Teuroistentie
Jokela
Teuroinen
Finland road sign A22.3-1.svg     Vähämoisiontie Lakiasuo
Finland road sign A22.1.svg   Kukonojan liittymä Kukonojantie
Pärnäojantie
Kuukso
Finland road sign A22.3-1.svg     Koriantie Koria
  Valtatie (1+1), Helsingintie
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Korian levähdysalue    
AB-Brücke.svg   Korian rautatiesilta Lahti–Kouvola-rata
Finland road sign A22.3-1.svg     Napan liittymä/Koria pohjoinen Myllykoskentie Koria
Finland road sign A22.3-2.svg     Napan liittymä Venäläistöyryntie Lahti
Finland road sign A22.1.svg   Ropakonsuon liittymä Keltintie
Ropakonsuontie
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 45
Keltin eritasoliittymä Finland road sign F38.svg Lahdentie
Helsingintie
Lahti, Kausala; kääntyy
Kuusankoski
Finland road sign F38.svg Moottoriliikennetie (1+1), Lahdentie
AB-Brücke.svg   Keltin silta Kymijoki
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 47
Puhjon eritasoliittymä Kuusaantie
Kuusaantie
Kouvola
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Kuusankoski
Finland road sign F38.svg Moottoriliikennetie (1+1), Lahdentie
AB-Brücke.svg   Tanttarin rautatiesilta Kouvola–Kuusankoski-rata
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 49
Käyrälammen eritasoliittymä
Kotka, Tykkimäki
Mikkeli, Heinola
Finland road sign F38.svg Moottoriliikennetie (1+1), Kuutostie
Finland road sign A22.3-1.svg     Karjalankatu Kouvola
  Valtatie (1+1), Kuutostie
Finland road sign A22.1.svg   Häkämäentie
Jyrääntie
Aitomäki
Valkeala
Finland road sign A22.3-1.svg     Lepolan hautausmaa
Finland road sign A22.3-1.svg     Tyrrintie Tyrri
Finland road sign A22.3-1.svg     Utintie Utti,Sippola
Finland road sign A22.1.svg   Hävittäjäntie
Kuivalantie
Varuskunta Finland road sign 722.svg ABC Utti
Kuivala
Finland road sign A22.3-2.svg     Kipparilantie KipparilaFinland road sign F44.svg
  Leveäkaistatie (1+1), Kuutostie
Finland road sign A22.1.svg   Metsontie
Pasintie
Metso
Tirva
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Metson levähdysalue    
Finland road sign A22.1.svg   Kaipiaistentie
Tirvantie
Kaipiainen
Rautjärvi
Finland road sign A22.1.svg   Rautojantie
Kaipiainen, Sippola
Kesäranta
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Alatöyryn eritasoliittymä Yksityistie alittaa valtatien 6 Kaipiaistentie
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Kannuskosken levähdysalue Kouvolan suunnan puolella    
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Kannuskosken eritasoliittymä Saaramaantie ylittää valtatien 6 Väliväyläntie, Saaramaantie Kannuskoski, Saaramaa
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Erikoiskuljetusten reitti sillan kohdalla Kiertotien suunnistustaulu 614.svg
Blank shield with border.svg Kymenlaakson maakunnan vaakuna.svgEtelä-Karjala.vaakuna.svg Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnanraja
Kouvola.vaakuna.2009.svgLuumäki.vaakuna.svg Kouvolan ja Luumäen kunnanraja
  Leveäkaistatie (1+1), Kouvolantie
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Metsonportin levähdysalue Kouvolan suunnan puolella    
Finland road sign A22.3-2.svg     Koskentie Kannuskoski
Finland road sign A22.3-2.svg     Hietamiehentie Hietamies
Finland road sign A22.3-1.svg     Somerharjuntie
Finland road sign A22.3-2.svg     Venäläisenkyläntie Lakkala
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Okkolanmäen levähdysalue    
Finland road sign A22.3-1.svg     Okkolanmäki
  Keskikaiteellinen valtatie (1+1), Kuutostie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 45
Nurmelan eritasoliittymä Kelveläntie
Linnalantie
Taavetti, Kelvelä
  Keskikaiteellinen valtatie (1+2), Kuutostie
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 46
Taavetin eritasoliittymä Savitaipaleentie
Haminantie
Hamina, Taavetti, Savitaipale
Finland road sign F38.svg Moottoriliikennetie (2+2), Kuutostie
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 47
Rantsilanmäen eritasoliittymä Rantsilanmäki
Urontie
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Luumäki kko., Rantsilanmäki
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 48
Haimilan eritasoliittymä Kuutostie Jurvala, Itsenäisyydentie
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 49
Palaneenkankaan eritasoliittymä Lappeenrannantie Finland road sign F44.svg Jurvala, Palanutkangas, Itsenäisyydentie
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Lappeen rajan levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg  
Blank shield with border.svg Luumäki.vaakuna.svgLappeenranta.vaakuna.svg Luumäen ja Lappeenrannan kunnanraja
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli.svg 50
Selkäharjun eritasoliittymä Mikkelintie
Ylämaantie
Mikkeli, Savitaipale, Lemi
  Valtatie (2+2), Kuutostie
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Tapavainolan levähdysalue Opastuspiste 711 tunnusosa.svg 2010
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 51
Lavolan eritasoliittymä 3821 Helsingintie
Korkea-ahon tie
Korkea-aho, Sammonlahti, Yliopisto
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 52
Mattilan eritasoliittymä Simolantie
Vaalimaantie
Finland road sign F39.svg Lappeenranta, Ylämaa, Finland road sign F44.svg Ihalainen
AB-Brücke.svg   Mattilan alikulkusilta Karjalan rata valtatie alittaa rautatien
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 53
Hyrymäen eritasoliittymä Vanha Viipurintie Ensiapu 715 tunnusosa.svg Lappeenranta
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 54
Tirilän eritasoliittymä Teollisuustie Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Lauritsala, Pajarila, Finland road sign F44.svg Kaukas
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 55
Mälkiän eritasoliittymä Karjalantie
Nuijamaantie
Pietari, Nuijamaa, Lauritsala, Finland road sign F44.svg Mustola
  Valtatie (2+2), Kuutostie
AB-Brücke.svg   Mälkiän kanavasilta Saimaan kanava pituus 318 m
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Saimaan kanavan levähdysalue Ravintola 724 tunnusosa.svg 2013
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 56
Muukon eritasoliittymä Muukontie
Partalantie
Konnunsuo, Muukko, Laihia
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 57
Ahvenlammen eritasoliittymä 14840 Ahvenlammentie
14840 Karjalaisentie
Finland road sign F44.svg Lampikangas, Ahvenlampi, Pulp
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 58
Joutsenon eritasoliittymä Teollisuustie Joutseno, Finland road sign F44.svg Metsäteollisuus
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 59
Saimaantien eritasoliittymä Saimaantie
Saimaantie
Joutseno
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 60
Jänhiälän eritasoliittymä 14852 Rantatie
14855 Aholantie
Ahola, Jänhiälä
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Veromaalammen levähdysalue Opastuspiste 711 tunnusosa.svg 2011
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 61
Pellisenrannan eritasoliittymä Pellisenrannantie
Kotakorventie
Pellisenranta, Kotakorpi
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 62
Vesivalon eritasoliittymä Imatranväylä
Imatranväylä
Imatrankoski, Rauha, Finland road sign F44.svg Ovako
Blank shield with border.svg Lappeenranta.vaakuna.svgImatra.vaakuna.svg Lappeenrannan ja Imatran kunnanraja
  Valtatie (2+2), Karjalantie
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 63
Korvenkannan eritasoliittymä 14859 Korvenkannantie Finland road sign F44.svg Mansikkala, Karhumäki
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 64
Mansikkalan eritasoliittymä Tainionkoskentie Imatra, Finland road sign F47.svg Finland road sign F48.svg Matkakeskus
AB-Brücke.svg   Mansikkakosken silta Vuoksi pituus 538 m, valmistunut 1973
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 65
Mansikkakosken eritasoliittymä Kartanonkatu Joensuu, Imatrankoski(vain idän suunnasta), Tainionkoski(vain idän suunnasta)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 66
Sotkulammen eritasoliittymä Karjalantie
Pietarintie
Svetogorsk, Ensiapu 715 tunnusosa.svg Virasoja, Finland road sign F44.svg Ovako
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 67
Vuoksenniskan eritasoliittymä 14880 Kymälahdentie Ensiapu 715 tunnusosa.svg Vuoksenniska, Finland road sign F44.svg Kaukopää, Golf
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 68
Immolan eritasoliittymä Savontie
Linkokivenkatu
Mikkeli, Puumala, Ruokolahti, Finland road sign F44.svg Stora Enso(vain idän suunnasta)
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2)
Finland road sign A22.3-2.svg     Oritlammen liittymä Karjalantie Imatra
Blank shield with border.svg Imatra.vaakuna.svgRuokolahti.vaakuna.svg Imatran ja Ruokolahden kunnanraja
  Valtatie (1+1), Karjalantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Lammintie
Finland road sign A22.1.svg   Puntalantie
Lammintie
Puntala
Finland road sign A22.3-1.svg     Kuivaamokatu Finland road sign F44.svgKoivukeskus
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Lohelan levähdysalue (Joensuun suunnan puolella) Lohela  
Finland road sign A22.3-2.svg     Särkilahdentie Pohja-Lankila
Finland road sign A22.1.svg   Heinärikkiläntie
Jälköläntie
Heinärikkilä, Kopsala
Hörkkölä
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Koivujoen levähdysalue    
Blank shield with border.svg Ruokolahti.vaakuna.svgRautjärvi.vaakuna.svg Ruokolahden ja Rautjärven kunnanraja
Finland road sign A22.1.svg   Miettiläntie
Pirholantie
Rautjärvi kk
Pirhola
Finland road sign A22.1.svg   Viimolantie
Simolanmäentie
Viimola
Simolanmäki
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Pyöriälammen levähdysalue    
Finland road sign A22.1.svg   Poikkitie
Muuriinsalo
Finland road sign A22.3-1.svg     Untamontie Untamo
Finland road sign A22.1.svg   Laikonkankaantie
Latvajärventie
Laikko
Latvajärvi
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Laikon levähdysalue (Joensuun suunnan puolella)    
Finland road sign A22.1.svg   Miettiläntie
Torsansalontie
Miettilä
Torsansalo
Finland road sign A22.3-2.svg     Revonportintie
Finland road sign A22.1.svg   Soratie
Finland road sign A22.3-2.svg     Mäkiänkiläntie Huoltoasema 722 tunnusosa.svgTeboil Simpele, Änkilä
Finland road sign A22.3-1.svg     Änkilänsalontie Änkilänsalo
Finland road sign A22.1.svg   Ritakoskentie
Vihviläsuonkatu ( sillan erikoiskuljetusreitti )
Kangaskoski
Finland road sign A22.3-2.svg     Tehtaantie Finland road sign F44.svgSimpele, M-Real
Finland road sign A22.3-1.svg     Simpeleen asema
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Kankaan eritasoliittymä Kankaankatu
Kangaskoskentie
Simpele
Kangaskoski
Blank shield with border.svg Rautjärvi.vaakuna.svgParikkala.vaakuna.svg Rautjärven ja Parikkalan kunnanraja
  Valtatie (1+1), Kuutostie
Finland road sign A22.1.svg   Koitsantie
Simpeleentie
Seppälänmäki
Simpele
Finland road sign A22.1.svg   Koitsantie Seppälänmäki
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Patsaspuiston levähdysalue (Joensuun suunnan puolella)    
AB-Brücke.svg   Joukionsalmen silta Simpelejärvi
Finland road sign A22.3-2.svg     Ristimäentie Ristimäki
Finland road sign A22.3-1.svg     Lahdenkyläntie Lahdenkylä
Finland road sign A22.1.svg   Kolmikannantie
Vierevintie
Kolmikanta
Parikkala, kko.
Finland road sign A22.1.svg   Kannaksentie
Tiviäntie
Kannas
Parikkala
Finland road sign A22.1.svg   Kaukolantie
Huhmarisentie
Kaukola (Parikkala)
Kangaskylä
Finland road sign A22.3-2.svg     Opintie Parikkala
Finland road sign A22.3-1.svg     Järvenpääntie Eskola
AB-Brücke.svg   Moskuunniemen rautatiesilta Karjalan rata valmistunut 2010
Finland road sign A22.1.svg  
Mälkiänmäentie

Moskuunniemi, Parikkala
Finland road sign A22.3-1.svg     Finland road sign F44.svgKoirniemi
AB-Brücke.svg   Särkisalmen silta Simpelejärvi
Finland road sign A22.1.svg   Rantatie
Melkoniementie
Rantatie
Melkoniemi
Finland road sign A22.3-2.svg     Savonlinnantie Savonlinna, Punkaharju
Finland road sign A22.1.svg   Rantatie
Itäkatu
Särkisalmi
Finland road sign A22.3-2.svg     Vuorelantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Savikummunsalontie Savikummunsalo
Finland road sign A22.3-1.svg     Rautalahdentie Rautalahti
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Rautalahden levähdysalue (Lappeenrannan suunnan puolella)    
Finland road sign A22.1.svg   Kinnarsalmentie
Matikaisennurkantie
AB-Brücke.svg   Kinnarniemen rautatiesilta Karjalan rata
Finland road sign A22.3-1.svg     Kesusmaantie Kesusmaa
Finland road sign A22.1.svg   Putikontie
Kirjavalantie
Putikko
Kirjavala
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Loivan levähdysalue (Joensuun suunnan puolella)    
Finland road sign A22.3-2.svg     Asematie Saaren asema
Finland road sign A22.3-1.svg     Akanpohjantie Akonpohja
Finland road sign A22.3-1.svg     Saarentie Kannas
Finland road sign A22.3-1.svg     Maironiementie Akonpohja
Finland road sign A22.3-1.svg     Niukkalantie Tarnala, Niukkala, Uukuniemi
AB-Brücke.svg   Akanvaaran rautatiesilta Karjalan rata peruskorjattu vuonna 2009
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Pahasillan levähdysalue    
Blank shield with border.svg Etelä-Karjala.vaakuna.svgPohjois-Karjala.vaakuna.svg Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnanraja
Parikkala.vaakuna.svgKitee.vaakuna.svg Parikkalan ja Kiteen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Imatrantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Rajavaarantie Hiukkajoki
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Rajavaaran levähdysalue (Lappeenrannan suunnan puolella)    
Finland road sign A22.3-1.svg     Uukuniementie Niukkala, Uukuniemi
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Poiksillan levähdysalue (Joensuun suunnan puolella)    
Finland road sign A22.3-2.svg     Punkaharjuntie Punkaharju
Finland road sign A22.3-2.svg     Purujärvi (rantatie)
Finland road sign A22.3-1.svg     Marjoniementie Marjoniemi
Finland road sign A22.3-2.svg     Mylly
Finland road sign A22.3-2.svg     Purujärvi (rantatie)
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Purujärven levähdysalue (Lappeenrannan suunnan puolella)    
Finland road sign A22.3-2.svg     Ruokkeentie Ruokkeenniemi
Finland road sign A22.3-2.svg     Karjalan kievari
Finland road sign A22.3-2.svg     Poroniemi
Finland road sign A22.3-1.svg     Kesälahdentie Kesälahti
Finland road sign A22.3-1.svg     Kesälahdentie Kesälahti
Finland road sign A22.3-1.svg     Kesälahdentie
Finland road sign A22.1.svg   Palokankaantie
Väärämäentie
Palokangas
Villala
Finland road sign A22.3-1.svg     Varmontie Varmo
Finland road sign A22.3-1.svg     Tasapääntie Varmo
Finland road sign A22.3-2.svg     Himontie
AB-Brücke.svg   Syrjäsalmen silta Pyhäjärvi
  Valtatie (1+1), Joensuuntie
Finland road sign A22.3-2.svg     Pajarinhovi
Finland road sign A22.3-2.svg     Lamminrannantie Puhos
Finland road sign A22.3-1.svg     Papinniementie Juurikka
Finland road sign A22.3-2.svg     Savontie Savonlinna, Kerimäki
Finland road sign A22.1.svg   Puhoksentie
Lepikontie
Kitee
Puhos
Finland road sign A22.1.svg   Rääkkyläntie
Kiteentie
Rääkkylä
Kitee
Blank shield with border.svg Kitee.vaakuna.svgTohmajärvi.vaakuna.svg Kiteen ja Tohmajärven kunnanraja
  Valtatie (1+1), Lappeenrannantie
Finland road sign A22.1.svg   Onkamontie Sortavala, Niirala, Tohmajärvi
  Valtatie (1+1), Joensuuntie
Blank shield with border.svg Tohmajärvi.vaakuna.svgJoensuu.vaakuna.svg Tohmajärven ja Joensuun kunnanraja
  Valtatie (1+1), Kuutostie
Finland road sign A22.1.svg   Honkavaarantie
Kiihtelystie
Rääkkylä, Hammaslahti
Kiihtelysvaara
Finland road sign A22.3-1.svg     Rasikummuntie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Haavanpään eritasoliittymä Haavanpääntie
Finland road sign A22.3-1.svg     Tikunseläntie
Finland road sign A22.3-2.svg     Iltarauhantie
Finland road sign A22.3-2.svg     Mulonväylä Kumpu, Niittylahti
Finland road sign F38.svg Moottoriliikennetie (1+1)
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 31
Reijolan eritasoliittymä Mulonsalontie
Vanha Valtatie
Reijola, Mulonsalo, Niittylahti(vain pohjoisen suunnasta)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 30
Karhunmäen eritasoliittymä Iiksenvaarantie
Kukkosentie
Iiksenvaara, Karhunmäki
AB-Brücke.svg   Papinkankaan ylikulkusilta Joensuu–Ilomantsi-rata
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 29
Repokallion eritasoliittymä Ilomantsintie
Hukanhaudantie
Ilomantsi, Kiihtelysvaara, Penttilä, Hukanhauta
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 28
Karjalankadun eritasoliittymä
(suuntaisliittymä etelän suuntaan)
Pohjolankatu
Karjalankatu
Karsikko, Joensuu E, Niinivaara
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 27
Kettuvaaran eritasoliittymä Kettuvaarantie Karsikko, Joensuu I, Niinivaara (vain pohjoisen suunnasta)
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+3)
AB-Brücke.svg   Pekkalan silta Pielisjoki pituus 453 m, valmistunut 1984, 2011
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 26
Siihtalan eritasoliittymä Utrantie Rantakylä, Siihtala (vain etelän suunnasta)
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2)
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 25
Käpykankaan eritasoliittymä Kuopiontie
Kajaanintie
Finland road sign F39.svg Kuopio, Varkaus, Joensuu P; kääntyy
  Valtatie (2+2), Kajaanintie
Finland road sign A23.svg   Kuurnankatu Käpykangas
Finland road sign A23.svg   Voimatie
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 2
Raatekankaan eritasoliittymä Raatekankaantie
Salpakankaankatu
Raatekangas
 
Blank shield with border.svg Joensuu.vaakuna.svgKontiolahti.vaakuna.svg Joensuun ja Kontiolahden kunnanraja
  Valtatie (1+1), Kajaanintie
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 3
Lehmon eritasoliittymä Jaamankankaantie
Kruununtie
Lehmo, Puntarikoski
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 4
Uuron eritasoliittymä Lieksantie
Kontioniementie
Lieksa, Eno
Kontioniemi
Finland road sign A22.3-2.svg     Huoltamontie Asemankylä
Finland road sign A22.3-1.svg     Pyytivaarantie Pyytivaara
Finland road sign A22.3-2.svg     Yhdystie Kontiolahti
Finland road sign A22.1.svg   Ahvenisentie
Romppalantie
Uimaharju, Ahveninen
Venejoki, Romppala
Blank shield with border.svg Kontiolahti.vaakuna.svgJuuka.vaakuna.svg Kontiolahden ja Juuan kunnanraja
  Valtatie (1+1), Joensuuntie
Finland road sign A22.1.svg   Kolintie
Martonvaarantie
Koli, Finland road sign F40.svg Lieksa
Outokumpu, Polvijärvi
Finland road sign A22.1.svg   Retuniementie
Juuantie
Laivaranta
Kaavi, Juuka, Polvijärvi
  Valtatie (1+1), Nurmeksentie
Blank shield with border.svg Juuka.vaakuna.svgNurmes.vaakuna.svg Juuan ja Nurmeksen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Joensuuntie
Finland road sign A22.3-1.svg     Vanhakylän eritasoliittymä(eritasoliittymän ramppiliittymä) Kuopiontie Nurmes, Kuhmo, Lieksa
Finland road sign A22.3-1.svg     Vanhakylän eritasoliittymä(eritasoliittymän ramppiliittymä) Kuopiontie Kuopio, Iisalmi
  Valtatie (1+1), Kajaanintie
Finland road sign A22.1.svg   Keskuskatu Valtimo
Finland road sign A22.1.svg   Pajukoskentie
Teollisuuspolku
Finland road sign A22.1.svg   Ylä-Valtimontie Ylä-Valtimo
Finland road sign A22.1.svg   Koppelontie
Blank shield with border.svg Pohjois-Karjala.vaakuna.svgKainuu.vaakuna.svg Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnanraja
Nurmes.vaakuna.svgSotkamo.vaakuna.svg Nurmeksen ja Sotkamon kunnanraja
  Valtatie (1+1), Nurmestie
Finland road sign A22.1.svg   Saukontie
Loukkukorventie
Finland road sign A22.1.svg   Komulanlammentie
Finland road sign A22.1.svg   Saviahontie
Finland road sign A22.1.svg   Nurmestie Sotkamo, Vuokatti
  Valtatie (1+1), Vesikkotie
Finland road sign A22.1.svg   Vuokatintie
Jormasentie
Kuhmo, Vuokatti
Tuhkakylä 
  Valtatie (1+1), Kajaanintie
Blank shield with border.svg Sotkamo.vaakuna.svgKajaani.vaakuna.svg Sotkamon ja Kajaanin kunnanraja
  Valtatie (1+1), Sotkamontie
Finland road sign A22.1.svg   Parkuantie Rautavaara
Finland road sign A22.1.svg   Ruuhijärventie Lehtovaara
Finland road sign A22.1.svg   Lehtovaarantie
Kehräämöntie
Varuskunta
  Valtatie (2+2), Sotkamontie
Finland road sign A23.svg   Prikaatintie
Rinnekatu
Hoikankangas, Varuskunta
Lehtikangas 
Finland road sign A23.svg   Sudensuu
Tornitie
Palokangas
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg
Finland road sign A23.svg  
Lehtikankaantie
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Sairaala
Lehtikangas
Finland road sign A23.svg   Kuusamo, Oulu
Finland road sign A23.svg   Kasarminkatu Kasarminkatu
Finland road sign A23.svg  
Sotkamontie
Kuopio, Iisalmi, Kokkola
Keskusta; päättyy
Suunnitellut liittymät osuudella Koskenkylä–Taavetti
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
Finland road sign F38.svg Moottoriliikennetie (1+1), suunnitteilla
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 19
Koskenkylän eritasoliittymä Finland road sign E15.svg Porvoonväylä Helsinki
Kotka
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 20
Kortesmäen eritasoliittymä Loviisantie Koskenkylä, Loviisa, Pernaja
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Niinijärven levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg  
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 21
Hammarkosken eritasoliittymä Tetomintie Myrskylä, Koskenkylä
Finland road sign F38.svg
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 22
Liljendalin eritasoliittymä Kartanontie
Hardomintie
Liljendal, Loviisa, Hardom
  Ohituskaistatie (1+2/2+1), suunnitteilla
Blank shield with border.svg Loviisa.vaakuna.svgLapinjärvi.vaakuna.svg Loviisan ja Lapinjärven kunnanraja
AB-Brücke.svg   Rutumin ylikulkusilta Lahti–Loviisa-rata pituus 80 m
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 23
Rutumin eritasoliittymä Porlammintie
Rutumintie
Porlammi, Eskilom, Rutumi
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 24
Lapinjärven eritasoliittymä Lapinjärventie
Loviisantie
Lapinjärvi, Loviisa
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 25
Lindkosken eritasoliittymä Lapinjärventie
Lindkoskentie
Lapinjärvi, Lindkoski, Vasarankylä
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 26
Pukaron eritasoliittymä Lotilantie
Koivistontie
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Pukaro, Koivisto
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 27
Kimonkylän eritasoliittymä Artjärventie
Artjärventie
Myrskylä, Artjärvi, Soiniitty
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Tuulennousun levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg  
Blank shield with border.svg Uusimaa.vaakuna.svgKymenlaakson maakunnan vaakuna.svg Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnanraja
Lapinjärvi.vaakuna.svgKouvola.vaakuna.2009.svg Lapinjärven ja Kouvolan kunnanraja
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 28
Elimäen eritasoliittymä Vanhahelsingintie
Anjalankoskentie
Elimäki, Anjala
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 29
Mustilan eritasoliittymä Kausalantie
Alppiruusuntie
Kausala, Haapakimola, Elimäki
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 30
Teuroisten eritasoliittymä Teuroistentie
Jokelantie
Teuroinen, Lakiasuo
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2), suunnitteilla
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 31
Hevossuon eritasoliittymä Kukonojantie
Koriantie
Kuukso, Koria
AB-Brücke.svg   Kontojan ylikulkusilta Lahti-Kouvola-rata pituus 100 m
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 32
Suviojan eritasoliittymä Finland road sign E15.svg Lahdentie Lahti, Kausala
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 33
Keltin eritasoliittymä Helsingintie Kuusankoski, Koria
AB-Brücke.svg   Keltin vesistösilta Kymijoki pituus 300 m
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 34
Niskalantien eritasoliittymä
(suuntaisliittymä Helsingin suuntaan)
Niskalantie Finland road sign F44.svg Koria, Rauhanharju, Tervaskangas
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 35
Puhjon eritasoliittymä Kuusaantie Ensiapu 715 tunnusosa.svg Kuusankoski
Kouvola
AB-Brücke.svg   Tanttarin rautatiesilta Kouvola-Pieksämäki-rata pituus 250 m
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 36
Tanttarin eritasoliittymä
(suuntaisliittymä Lappeenrannan suuntaan)
Valkealantie Mikkeli, Valkeala, Heinola, Kouvola
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 37
Käyrälammen eritasoliittymä Kotkan Valtatie
Kotkan Valtatie
Kotka, Mikkeli, Valkeala, Heinola
  Keskikaiteellinen nelikaistatie (2+2), suunnitteilla
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 38
Tykkimäen eritasoliittymä Karjalankatu Valkeala, Häkämäki, Kouvola
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Lepolan levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg  
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 39
Utin eritasoliittymä Karjalankatu
Utintie
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Sippola, Utti, Kuivala, Varuskunta
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 40
Metson eritasoliittymä Karjalankatu Finland road sign F44.svg Tuohikotti, Tirva, Kipparila, Metso
Tunneli 565 tunnusosa.svg     Metsonkankaan vihersilta 50 m  
  Ohituskaistatie (1+2/2+1), suunnitteilla
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 41
Kaipiaisten eritasoliittymä Rautojantie
Rautojantie
Finland road sign F44.svg Sippola, Kaipiainen, Tirva
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Pajarin levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg  
Blank shield with border.svg Kymenlaakson maakunnan vaakuna.svgEtelä-Karjala.vaakuna.svg Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnanraja
Kouvola.vaakuna.2009.svgLuumäki.vaakuna.svg Kouvolan ja Luumäen kunnanraja
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 42
Pajarin eritasoliittymä Väliväyläntie
Saaramaantie
Kannuskoski, Saaramaa
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 43
Kaitjärven eritasoliittymä Hietamiehentie
Kaitjärventie
Kannuskoski, Hietamies, Kaitjärvi
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 44
Somerharjun eritasoliittymä Venäläisenkyläntie
Somerharjun ohitustie
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Hamina, Lakkala, Somerharju
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Okkolanmäen levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg  
Finland road sign F38.svg Moottoriliikennetie (2+2), nykyinen
Suunnitellut liittymät osuudella Kurkvuori–Hörkkölä
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
Finland road sign F37.svg Keskikaiteellinen moottoritie (2+2), suunnitteilla
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Oritlammen levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg Kahvila 725 tunnusosa.svg  
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 69
Oritlammen eritasoliittymä Karjalantie
Puntalantie
Ruokolahti, Puntala
Blank shield with border.svg Imatra.vaakuna.svgRuokolahti.vaakuna.svg Imatran ja Ruokolahden kunnanraja
Finland road sign F37.svg
Liittymänumerosymboli.svg 70
Hörkkölän eritasoliittymä Särkilahdentie
Särkilahdentie
Finland road sign F44.svg Särkilahti, Pohja-Lankila, Koivukeskus
  Valtatie (1+1), nykyinen
Suunnitellut liittymät osuudella Hammaslahti–Reijola
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
  Ohituskaistatie (1+2/2+1), suunnitteilla
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 34
Hammasjärven eritasoliittymä Rekivaarantie
Rekivaarantie
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Rääkkylä, Hammaslahti, Kiihtelysvaara
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 33
Haavanpään eritasoliittymä Haavanpääntie
Haavanpääntie
Pyhäselkä, Pyöräkkö, Rasikumpu
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 32
Ruunavaaran eritasoliittymä Iltarauhantie
Kukkuraitti
Suhmura, Ruunavaara
Finland road sign F37.svg Moottoritie (2+2), nykyinen
Suunnitellut liittymät osuudella Joensuu–Kontiolahti
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
  Keskikaiteellinen nelikaistatie (2+2), suunnitteilla
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 2
Raatekankaan eritasoliittymä Raatekankaantie
Salpakankaankatu
Raatekangas, Rantakylä, Salpakangas
Blank shield with border.svg Joensuu.vaakuna.svgKontiolahti.vaakuna.svg Joensuun ja Kontiolahden kunnanraja
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 3
Lehmolan eritasoliittymä Jaamankankaantie
Kruununtie
Lehmo, Puntarikoski
Levähdysalue 741 tunnusosa.svg     Kylmälammen levähdysalue Levähdysalue 741 tunnusosa.svg  
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 4
Uuron eritasoliittymä Kontioniementie
Lieksantie
Lieksa, Eno, Kontioniemi, Varuskunta
  Ohituskaistatie (1+2/2+1), suunnitteilla
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png 5
Pyytivaaran eritasoliittymä Huoltamontie
Pyytivaarantie
Huoltoasema 722 tunnusosa.svg Ravintola 724 tunnusosa.svg Kontiolahti, Pyytivaara, Kontiolahti as.
  Valtatie (1+1), nykyinen
Suunnitellut liittymät osuudella Karankalahti–Kajaani
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
  Nelikaistatie (2+2), suunnitteilla
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 36
Laajankankaan eritasoliittymä Lehtovaarantie
Kehräämöntie
Karankajärvi, Hoikankangas, Laajankangas
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 37
Hoikankankaan eritasoliittymä Prikaatintie
Rinnekatu
Varuskunta, Lehtikangas, Hoikankangas
Liittymänumerosymboli.svg
Liittymänumerosymboli.svg 38
Palokankaan eritasoliittymä Lehtikankaantie Ensiapu 715 tunnusosa.svg Sairaala, Palokangas, Lehtikangas
  Valtatie (2+2), nykyinen
Välimatkataulukko
(km) Helsinki
Koskenkylä 74 Koskenkylä
Kouvola 136 62 Kouvola
Lappeenranta 223 149 87 Lappeenranta
Imatra 259 185 123 36 Imatra
Parikkala (Särkisalmi) 329 255 193 106 70 Parikkala (Särkisalmi)
Joensuu 462 388 326 239 203 133 Joensuu
Nurmes 587 513 451 364 328 258 125 Nurmes
Kajaani 694 620 558 471 435 365 232 107 Kajaani

| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |