Valtatie 22

Finland road sign F29-22.svg
Valtatie 22
Tervan tie
Valtatien 22 reitti
Valtatien 22 reitti
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 185 km
Alkupiste Oulu
Reitti Muhos (33 km)
Utajärvi (57 km)
Vaala (90 km)
Paltamo (144 km)
Päätepiste Kajaani (185 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku pääosin kaksikaistainen
Katso myös Valtatie 22 Commonsissa
Infobox OK
Valtatie 22 länteen Kontinkankaan kohdalla Oulussa
Valtatie 22 itään Kontinkankaan kohdalla Oulussa
Valtatie 22 Maikkulan kohdalla Oulussa

Valtatie 22 on Oulun Raksilasta Muhoksen, Utajärven, Vaalan ja Paltamon kautta Kajaaniin johtava valtatie. Tien pituus on noin 185 kilometriä.

Valtatie 22 alkaa Oulun Raksilasta, Teuvo Pakkalan kadun risteyksestä. Oulussa tien nimi on Kainuuntie. Kainuuntien ja Pohjantien liittymä on Oulun vilkkaimpia liittymiä.

Tie kulkee Oulujoen eteläpuolella Oulun–Kontiomäen rautatien tuntumassa Muhoksen ja Utajärven keskustojen halki. Utajärven ja Vaalan välillä tie ylittää Oulujoen ja kulkee Vaalan keskustan pohjoispuolitse. Vaalan jälkeen tie jatkuu Oulujärven pohjoisrantaa seuraillen Kivesjärven taajaman ja Paltamon keskustan halki Kontiomäen eteläpuolelle, missä tie yhtyy valtatiehen 5. Loppumatka Kajaaniin on yhteistä Viitostien kanssa.

Reitti ja tieyhteydet

Joukkoliikenne

Valtatiellä 22 pikavuoroyhteyksiä on Ouluun, Kajaanin kautta Joensuuhun ja Kajaanin sekä Kuopion kautta Helsinkiin. Tämän lisäksi on joitakin valtatietä osan matkaa kulkevia vakiovuoroja, jotka palvelevat paikallista liikkumista ja pienempiä taajamia.

Liikenneongelmat

Question book-4.svg
Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä.
Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan.

Valtatien 22 pahimmat liikenneongelmat ovat pääasiassa Muhoksen keskustan kohdalla. Siellä kaksikaistainen valtatie kulkee suoraan kuntakeskuksen lävitse. Liikennejärjestelyjä muuttamalla (muun muassa rakentamalla kiertoliittymiä) on liikenneympäristöä ja -turvallisuutta keskustan taajama-alueella parannettu. Myös Muhoksen länsipuolella tien vilkkaasta liikenteestä on haittaa muun muassa koululaisille.

Utajärvellä tie kulkee keskustan eteläpuolelta rautatieasemaa sivuten, eikä varsinaisesti kulje keskusta-alueen läpi. Runsaat liikennemäärät kuitenkin aiheuttavat lievän turvallisuusriskin risteävälle sekä kevyelle liikenteelle.

Paltamossa tie kulkee radanvartta pitkin keskustan eteläpuolitse. Ongelmia ei kuitenkaan ole risteävän liikenteen vähäisen määrän vuoksi.

Reitin varrelta

Oulu

Muhos

Utajärvi

 • Merilän kartano – majoituspalvelu
 • Kuittila – majoituspalvelu
 • Rokuan kuntokeskus
 • Rokuanhovi

Vaala

Paltamo

Kajaani

Historiaa

Vuoden 1938 tienumerointijärjestelmässä Oulun ja Kajaanin välinen tie oli kantatie 77. Tie kulki tuolloin pääosin Oulujoen eteläpuolta. 1950-luvulla kantatie 77 siirrettiin kulkemaan Oulujoen pohjoispuolta. Joen eteläpuolella kulkenut tie uusittiin taas 1960- ja 1970-luvulla, minkä jälkeen se muutettiin valtatieksi 22. Tämä oli ensimmäinen uusi valtatienumero vuoden 1938 jälkeen. Samassa yhteydessä kantatie 77 poistui käytöstä ja joen pohjoispuolella kulkenut tie muutettiin ensin maantieksi 830 ja myöhemmin 1990-luvulla yhdystieksi 8300. Kantatienumero 77 on sittemmin vuonna 1986 annettu Siilinjärven ja Kyyjärven väliselle tielle.

Tiehankkeita

Liikennevirasto suunnittelee Oulun kaupungin alueella sijaitsevan Joutsentien ja Poikkimaantien välisen osuuden rakentamista nelikaistaiseksi. Hankkeen kustannusarvio on noin 720 000 euroa, ja se on tarkoitus toteuttaa yhtä aikaa Poikkimaantien sillan kanssa.[1]

Tiehallinnon Oulun tiepiiri ja Oulun kaupunki aloittivat kesällä 2007 kehittämisselvityksen laatimisen valtatie 4:n ja Oulun kaupungin rajan väliselle osuudelle. Selvitys ulottuu ajallisesti 20–30 vuoden päähän. Luonnosten mukaan tie olisi tavoitetilassa nelikaistainen Heikkilänkankaalle, mahdollisesti Madekoskelle saakka. Suunnittelualueen loppuosa kaupunginrajalle saakka olisi 2+1-kaistaista keskikaiteellista ohituskaistatietä. Lisäksi tien tasoliittymät Madekoskelle saakka korvattaisiin Joutsentien, Poikkimaantien, Oulunlahdentien, Haarankankaantien, Sääskensuontien ja Madekoskentien kohdille rakennettavilla eritasoliittymillä. Tien parantaminen on mahdollista toteuttaa vaiheittain.[2] Samankaltaisia suunnitelmia on esitetty myös Oulun seudun liikenne 2020 -raportissa, jossa on varauduttu myös Muhoksen keskustan eteläpuolelle rakennettavaan ohikulkutiehen.[3]

Niin sanotun Oulujärven ylitystien rakentamisesta on keskusteltu vuosikymmeniä. Uusi tie alkaisi Paltamon Petäjälahdesta suunnilleen nykyisen yhdystien 8823 liittymän tienoilta ja kulkisi Neuvosenniemeen, josta rakennettaisiin silta Toukansalmen yli ja salmessa sijaitsevan Toukansaaren kautta Kajaanin Koutaniemeen. Uusi tie yhdistyisi valtatie 5:een Kajaanin keskustan eteläpuolella Pyykönpuron eritasoliittymässä. Valmistuttuaan tie lyhentäisi Oulun ja Kajaanin välistä matkaa 25 kilometrillä. Hanke on kuitenkin hyötyihinsä nähden kallis ja ympäristön kannalta ongelmallinen, ja sitä tuskin toteutetaan ainakaan lähivuosina. Hanke on kuitenkin mukana Kainuun maakuntakaavassa ohjeellisena tielinjauksena.[4][5]

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on tehnyt esiselvityksen valtatien 22 kehittämisestä Oulun ja Kajaanin välillä. Selvitys sisältää ehdotuksia tien parantamisesta koko matkalla.[6]

Lähteet

 • Autoilijan tiekartta 2007 1:800 000. Helsinki: AffectoGenimap Finland Oy, 2006. ISBN 978-951-593-047-7. Vuoden 2005 painoksen verkkoversio (julkaisija Tiehallinto)
 • 020202 – Kartat 2007. Fonecta.
 • Eniro Kartat ja reitit Eniro.
 • Google Earth -tietokoneohjelma. 2007. Google.
 • Google Maps 2007. Google.
 • Karttatie. Oulun seudun karttapalvelu 31.5.2007. Oulun kaupunki, tekninen keskus. Viitattu 29.8.2007.
 • Grönroos, Matti: Valtatie 22 Oulu–Kajaani, 184 km mattigronroos.fi.
 • Tervan tie -matkailutiehanke kajak.fi.

Viitteet

 1. Valtatie 22 Kainuuntie tiesuunnittelu 14.7.2009. Oulu: Tiehallinto, Oulun tiepiiri. Viitattu 4.6.2011. [vanhentunut linkki]
 2. Valtatie 22 Kainuuntien kehittämisselvitysluonnoksia esitellään, yleisötilaisuus (Tiedote) 24.8.2007. Tiehallinto. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 29.8.2007.
 3. Oulun seudun liikenne 2020. Strategia – Kärkitehtävät – Aiesopimus (PDF) (raportti, s. 44–46) kesäkuu 2003. Oulun kaupunki et al. Viitattu 26.7.2007.
 4. Kainuun maakuntakaava 2020. Kaavaselostus, s. 72. Kajaani: Kainuun maakunta -kuntayhtymä, 7.5.2007. ISBN 952-5326-29-2. ISSN 1795-5637. Kaavaselostuksen verkkoversio (PDF) (viitattu 26.7.2007).
 5. Kainuun maakuntakaava 2020 1:250 000. (Kaavakartta) Kajaani: Kainuun maakunta -kuntayhtymä, 7.5.2007. Kartan verkkoversio (julkaisija Infokartta Oy) (viitattu 26.7.2007)
 6. Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu–Kajaani. Esiselvitys. (PDF) 2011. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ramboll Finland Oy. Viitattu 4.6.2011. [vanhentunut linkki]


Liittymät Oulusta Kajaaniin
Nro Km   Nimi   Tie   Viitoitus
  Valtatie (2+2), Kainuuntie
Finland road sign A23.svg   Kainuuntie–Saaristonkatu
Teuvo Pakkalan katu
Nokelantie
Keskusta, Tietomaa; alkaa
Raksila
Karjasilta
Finland road sign A23.svg   Kontinkankaan eritasoliittymä, läntinen ramppiliittymä Finland road sign E15.svg Pohjantie Finland road sign F39.svg Jyväskylä, Kokkola
Finland road sign A23.svg   Kontinkankaan eritasoliittymä, itäinen ramppiliittymä Finland road sign E15.svg Pohjantie
Professorintie
Kemi
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Ouluhalli, Kontinkangas
Finland road sign A23.svg   Joutsentie
Oulunsuuntie
Limingantulli, Kaukovainio
Myllyoja, Oulunsuu
Finland road sign A23.svg   Poikkimaantie
Poikkimaantie
Finland road sign F42.svg Nuottasaari
Hiukkavaara
Finland road sign A23.svg   Oulunlahdentie
Maikkulantie
Finland road sign F39.svg Oulunsalo, Kaakkuri
Maikkula, Iinatti
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Iinatin eritasoliittymä(Suuntaisliittymä lännen suuntaan) Haarankankaantie Maikkula, Iinatti
  Valtatie (1+1), Kainuuntie
Finland road sign A22.1.svg   Sääskensuontie
Lukantie
Heikkilänkangas, Sääskensuo
Finland road sign E2.svg
Finland road sign A22.1.svg   Vakkatie
Konttisentie

Konttisenkangas
Finland road sign A22.1.svg   Kummunkankaantie
Konttisentie

Konttisenkangas
Finland road sign A22.1.svg   Pysäkkitie
Madekoskentie
 
Sanginsuu
Finland road sign A22.1.svg   Juurussuontie
Kievarintie
Juurussuo
 
Finland road sign A22.1.svg   Louhelantie
Turkansaarentie
 
Turkansaari
Finland road sign A22.3-2.svg     Pukintie Vasankangas
Finland road sign A22.3-2.svg     Vasankankaantie
Finland road sign A22.1.svg   Asemakyläntie
Vasankankaantie
Juurussuo, Maxit-tehtaat
Vasankangas
Finland road sign A22.1.svg   Hangaksentie
Ketolantie
Hangas
Pikkaraisenkylä
Blank shield with border.svg Oulu.vaakuna.svgMuhos.vaakuna.svg Oulun ja Muhoksen kunnanraja
  Valtatie (1+1), Ouluntie
Finland road sign A22.1.svg   Viskaalintie
Koistilantie
Finland road sign A22.1.svg   Riihikyläntie
Laukansillantie
 
Ylikiiminki
Finland road sign A22.3-1.svg     Tyrnäväntie Tyrnävä, Finland road sign F44.svg Korivaara
Finland road sign A22.1.svg   Rovastinojantie
Muhostie
Rovastinoja
Koivikko
  Valtatie (1+1), Valtatie
Finland road sign A24.svg   Keskustie
Muhostie
Finland road sign A22.1.svg   Asematie
Asematie
Finland road sign A24.svg   Ratatie
Ponkilantie
Finland road sign A22.1.svg   Kylmälänkyläntie
Leppiniementie
Kylmälänkylä
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Leppiniemi
  Valtatie (1+1), Kajaanintie
AB-Brücke.svg   Oulu–Kontiomäki-rautatie
Finland road sign A22.1.svg   Honkalan th Honkalantie
Vanha Honkalantie
Honkala
 
Finland road sign A22.1.svg   Laitilantie
Finland road sign A22.1.svg   Suokylä Suokyläntie
Vanha Honkalantie
Suokylä
 
AB-Brücke.svg   Muhosjoen silta Muhosjoki
Finland road sign A22.1.svg   Mäntyrannantie
Laitilantie
Finland road sign A22.1.svg   Hyrkäs Mäntyrannantie
Hyrkkääntie
Finland road sign A22.1.svg   Rämepelto Muhosperäntie
Hyrkkään pysäkkitie
Muhosperä
 
Blank shield with border.svg Muhos.vaakuna.svgUtajärvi.vaakuna.svg Muhoksen ja Utajärven kunnanraja
  Valtatie (1+1), Ouluntie
Finland road sign A22.1.svg   Sotkajärven th Pyhänsivuntie Pyhänsivu
AB-Brücke.svg   Oulu–Kontiomäki-rautatie
Finland road sign A22.1.svg   Kirkon th Komulantie
Kirkkotie
 
Utajärvi, kko
Finland road sign A22.1.svg   Murron th Murrontie Murto
  Valtatie (1+1), Kajaanintie
Finland road sign A22.1.svg   Puolangantie
Puolanka
Utajärvi, as.
Finland road sign A22.1.svg   Kormun th Vanhatie
Kormuntie
 
Kormu
Finland road sign A22.1.svg   Utasen th Utasentie Utanen
Finland road sign A22.1.svg   Ahmastie Rokua
Finland road sign A22.1.svg   Nuojuantie Nuojua
AB-Brücke.svg   Oulujoen silta Oulujoki
Finland road sign A22.1.svg   Niskakyläntie
Blank shield with border.svg Utajärvi.vaakuna.svgVaala.vaakuna.svg Utajärven ja Vaalan kunnanraja
  Valtatie (1+1), Ouluntie
Finland road sign A22.1.svg   Jylhämäntie
Finland road sign A22.1.svg   Järvikyläntie Vaala
Finland road sign A22.1.svg   Vaalantie
Otermantie
Vaala, Rokua
Puolanka, Puokio
  Valtatie (1+1), Kajaanintie
Finland road sign A22.1.svg   Väätäjänniementie
Finland road sign A22.1.svg   Haukijärventie
Finland road sign A22.1.svg   Jylhänniementie
Finland road sign A22.1.svg   Jylhänniementie
Finland road sign A22.1.svg   Puokiontie
Finland road sign A22.1.svg   Jaalanganrannantie
Jaalangantie
AB-Brücke.svg   Oulu–Kontiomäki-rautatie
Finland road sign A22.1.svg   Kiveslahdentie
Mattilantie
Finland road sign A22.1.svg   Kongasmäentie
Blank shield with border.svg Pohjois-Pohjanmaan vaakuna.svgKainuu.vaakuna.svg Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnanraja
Vaala.vaakuna.svgPaltamo.vaakuna.svg Vaalan ja Paltamon kunnanraja
  Valtatie (1+1), Ouluntie
Finland road sign A22.1.svg   Petäjälahdentie Manamansalo
Finland road sign A22.1.svg   Kongasjoentie
Finland road sign A22.1.svg   Kivesjärven rantatie
AB-Brücke.svg   Oulu–Kontiomäki-rautatie valmistunut 2006
Finland road sign A22.1.svg   Kivesvaarantie
Finland road sign A22.1.svg   Raappananmäentie
Finland road sign A22.1.svg   Manamansalontie
Vaarankyläntie
Manamansalo, Melalahti
Vaarankylä
Finland road sign A22.1.svg   Vanhatie
Finland road sign A22.1.svg   Kokontie
Finland road sign A22.1.svg   Puolangantie Ensiapu 715 tunnusosa.svg Rovaniemi, Puolanka, Paltamo
  Valtatie (1+1), Kajaanintie
AB-Brücke.svg   Kiehimänjoki
Finland road sign A22.1.svg   Golftie
Uurantie
Metelinniemi
Uura
Finland road sign A22.1.svg   Heikkisenjoentie
Rantorinteentie
Heikkisenjoki, Kainuun opisto
Ranta
Finland road sign A22.1.svg   Vartiuksentie Kostamus, Vartius, Kuusamo
AB-Brücke.svg   Oulu–Kontiomäki-rautatie
Finland road sign A22.1.svg   Losotörmäntie
Tololanmäentie
Jormua
Kontiomäki
Finland road sign B5.svg Viitostie Kuusamo; kääntyy
  Valtatie (1+1), Viitostie
Blank shield with border.svg Paltamo.vaakuna.svgKajaani.vaakuna.svg Paltamon ja Kajaanin kunnanraja
  Valtatie (1+1), Kontiomäentie
Finland road sign A22.1.svg   Kulunnantie
Losotörmäntie
Sotkamo, Vuokatti
Tololanmäki, Saviniemi
Finland road sign A22.1.svg   Häikiönmäentie
Finland road sign A22.1.svg   Salmijärventie
Tihiläntie
Salmijärvi
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Kuluntalahden eritasoliittymä Kirkkoahontie
Kulunnantie
Pohjavaara, Kirkkoaho
Kuluntalahti, Ravirata
  Valtatie (1+1), Särämäntie
Finland road sign A22.1.svg   Vanha Viitostie Finland road sign F39.svg Finland road sign F44.svg Heinisuo
Finland road sign A22.1.svg   Takkarannantie
Uusi Heinisuontie
Takkaranta
Finland road sign F44.svg Heinisuo, Kättö
  Valtatie (1+1), Ohitustie
Finland road sign A22.1.svg   Nuaskatu Finland road sign F44.svg Petäisenniska, Teknologiapuisto
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Varissuon eritasoliittymä Varistie/Ramppipolku Kajaani, Kaukametsä
Lehtikangas
Liittymänumerosymboli 1 kaista.png Sotkamontien eritasoliittymä
Sotkamontie
Kuopio, Iisalmi, Kokkola; päättyy
Ensiapu 715 tunnusosa.svg Joensuu, Kuhmo, Vuokatti
Välimatkataulukko
(km) Oulu
Muhos 34 Muhos
Utajärvi 57 23 Utajärvi
Vaala 93 59 36 Vaala
Paltamo 147 113 90 54 Paltamo
Kontiomäki 164 130 107 71 17 Kontiomäki
Kajaani 184 150 127 91 37 20 Kajaani

| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Oulun liikenne ja logistiikka
Liikenne Oulun liikenneOulun joukkoliikennePotnapekka
Liikennekeskukset KivisydänOritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaaliOulun lentoasemaOulun asemakeskusOulun rautatieasemaOulun satamaPikkaralan rautatieasemaToppilan rautatieasemaTuiran rautatieasema
Oulu kautta kulkevat tiet Valtatie 4Valtatie 20 • Valtatie 22 • Seututie 815Seututie 816Seututie 834Seututie 836Seututie 847Seututie 849Yhdystie 8300E8E75
Oulun kautta kulkevat rautatiet Pohjanmaan rataOulu–Tornio-rataOulu–Kontiomäki-rata
Katuja Aleksanterinkatu • Isokatu • Kauppurienkatu • Kirkkokatu • Pakkahuoneenkatu • Rantakatu • Rautatienkatu • Saaristonkatu • Torikatu • UusikatuYliopistokatu
Sillat Erkkolan siltaKiskopolun siltaJoutsensiltaRautasiltaSangin siltaTuiran sillat
Muut kaupungin sisäiset tiet HetekyläntieJoloksentieMerikoskenkatuRaitotiePoikkimaantie · Seututie 833 · Seututie 848 · Valtatie