Pohjois-Suomi

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien sijainti

Pohjois-Suomi tarkoittaa nykyisin nyky-Suomen pohjoista osaa. Sen alueellista rajautumista ei ole tarkasti määritelty, vaan se on vaihdellut historian kuluessa.

Käsite esiintyy tai on esiintynyt ainakin seuraavissa yhteyksissä:

 • Pohjois-Suomi, Oulussa ja Kemissä eri aikoina ilmestyneitä sanomalehtiä
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, yksi Suomen seitsemästä aluehallintovirastosta
 • Pohjois-Suomen sotilaslääni, yksi Suomen puolustusvoimien neljästä entisestä maavoimien johtamasta sotilasläänistä
 • Pohjois-Suomen lennonvarmistuskeskus, vuoteen 2010 asti toiminnassa ollut Suomen aluelennonjohdon yksikkö
 • Pohjois-Suomen Huoltorykmentti, Suomen maavoimien entinen huollon joukko-osasto
 • Pohjois-Suomen Viestipataljoona, Kainuun Prikaatissa toimiva viestikoulutusta antava joukkoyksikkö
 • Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö, Oulussa toimiva opiskelija-asuntoja rakennuttava, omistava ja ylläpitävä säätiö
 • Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat, Oulussa toimiva rautatieliikennekerho
 • Pohjois-Suomen elokuvakomissio, suomalainen elokuva-alan organisaatio
 • Pohjois-Suomen yliopisto, Oulun ja Lapin yliopistoista sekä Kajaanin yliopistokeskuksesta muodostettavaksi esitetty uusi yliopistoyksikkö Pohjois-Suomessa
 • Pohjois-Suomen Ryhmä, armeijakuntaan rinnastettava yhtymä Suomen talvisodassa
 • Pohjois-Suomen paras rakennusteko, suomalainen arkkitehtuuripalkinto
 • Pohjois-Suomen uutiset, Yleisradion alueellinen uutislähetys
 • Pohjois-Suomen Kaivosrautatie, matkailukäyttöä palveleva kapearaiteinen rautatie Tankavaarassa Sodankylässä

Katso myös